Travel Update :

พระราชวังต้าหมิงอันยิ่งใหญ่ แห่งประเทศจีน


พระราชวังต้าหมิงอันยิ่งใหญ่ แห่งประเทศจีน


พระราชวังต้าหมิงเป็นการสร้างโดยจักรพรรดิถังไท่จงในช่วง (599-649) ของราชวงศ์ถัง ถูกสร้างขึ้นและตั้งอยู่ที่เมืองฉางอานเมืองหลวงของราชวงศ์ ด้วยความที่มีขนาดสูง ฉางอานเป็นเมืองที่มีกำแพงที่ค่อนข้างสูง สามารถวัดความยาวได้ประมาณ 8 กิโลเมตร เมืองแห่งนี้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งเป็นที่ประทับหลักและศูนย์กลางการปกครองของจักรพรรดิถังเป็นเวลานานกว่า 220 ปี พระราชวังต้าหมิงเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุด กว้างใหญ่ที่สุด และเป็นพระราชวังที่ถือเป็นมรดกในประเทศจีน ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย จนได้รับการแต่งตั้งเป็นเขตอนุรักษ์ในปี ค.ศ. 1961


     อุทยานแห่งชาติพระราชวังต้าหมิงได้รับการสร้างใหม่ให้เป็น พระราชวังต้าหมิงแห่งราชวงศ์ถังแบบดั้งเดิม ซึ่งแต่เดิมพระราชวังแห่งนี้ได้ถูกสร้างในครั้งแรกโดยจักรพรรดิถังไท่จงในปี ค.ศ. 634 จักรพรรดิถังไท่จงได้สร้างพระราชวังเพื่อให้พระราชบิดาประทับ โดยหนึ่งปีต่อมาพระบิดาของพระองค์ก็ได้สวรรคต เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่พระราชวังยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ในปี ค.ศ. 662 จักรพรรดิถังเกาจงได้สร้างสวนและอาคาร จนพระราชวังต้าหมิงได้กลายเป็นบ้านที่อยู่อาศัย ในปี ค.ศ. 896 พระราชวังได้ถูกทำลายลงเนื่องจากสงคราม     พระราชวังต้าหมิงได้ถูกล้อมรอบโดยกำแพงเมืองซึ่งมีความยาว 7.6 กิโลเมตร และมีประตูทั้งหมด 11 ประตู ในอดีตพระราชวังต้าหมิงมีพระราชวังขนาดย่อมๆ อยู่อีกมากมายภายในนั้นรวมทั้งวัดหลายแห่ง พระราชวังที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดเรียกว่า ฮัวหยวน ส่วนพระราชวังอื่นๆ นั้นมีไว้สำหรับพบปะกับเหล่าเอกอัครราชทูต ฮอลล์สำหรับยิงธนู สวน คลังเก็บของ หอกลอง หอระฆังและลานเล่นกีฬาชู่จฺวี ในอดีตจักรพรรดิทั้งหมด 17 พระองค์ได้ปกครองประเทศโดยใช้พระราชวังต้าหมิงเป็นที่ประทับระหว่างราชวงศ์ถัง ซึ่งมีอายุยืนนานกว่า 200 ปี ในอดีตกษัตริย์บูเช็กเทียน จักรพรรดิถังเกาจงรวมทั้งพระธิดาและองค์หญิงไท่ผิงต่างก็พำนักอยู่ที่พระราชวังอันเลื่องชื่อแห่งนี้
เครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: