Travel Update :

ล่องแก่งผจญภัยที่แม่น้ำแซนซาร์ ทัศนียภาพตระการตาแห่งแคว้นลาดักห์


ล่องแก่งผจญภัยที่แม่น้ำแซนซาร์ ทัศนียภาพตระการตาแห่งแคว้นลาดักห์


แม่น้ำแซนซาร์ครอบคลุมพื้นที่โดยส่วนใหญ่ของแคว้นลาดักห์ ลาดักห์เป็นดินแดนสหภาพแห่งหนึ่งของประเทศอินเดีย ที่มีทั้งวัดวาอารามต่างๆ พระราชวัง และหมู่บ้านเล็กๆ มากมาย มีเส้นทางที่จะต้องข้ามผ่านแม่น้ำสามสาย โดยสามารถนั่งเครื่องบินมาลงที่ภูมิภาคแถบเทือกเขาทรานส์ฮิมาลายา ในแคว้นลาดักห์ ต้นสายของแม่น้ำแซนซาร์คือ แม่น้ำ Doda เป็นแม่น้ำสายที่สามารถล่องแก่งได้และเป็นแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำแซนซาร์


     หากขับรถยนต์ผ่านเส้นทาง Pensi La สูง 14,500 ฟุต ซึ่งจะมองเห็นวิวงามๆ แสนอลังการของยอดเขาแซนซาร์ โดยเบื้องล่างมีธารน้ำแข็ง Drang-Drung ที่สวยงาม นอกจากนี้หากล่องแก่งไปเรื่อยๆ ไปตามยังจุดที่เรียกว่า Padum จะเป็นบริเวณที่ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาสูงถึง 6,000 เมตร


     ถ้าจะล่องแก่งจาก Karsha ไปยัง Pidmu อีกประมาณ 30 กิโลเมตร ก็จะได้ไปถึงอีกระดับหนึ่งของการล่องแกง บริเวณนี้จะมีการตั้งแคมป์เพื่อเที่ยวชมหมู่บ้านใกล้เคียง คือหมู่บ้าน Pidmu และ Hanomil หลังจากตรงนี้ ร่องแก่งไปยัง หมู่บ้าน Nyerak จะเป็นช่วงที่สายน้ำมีขนาดแคบลง ซึ่งการจะทำให้คุณได้พบกับ (วัดลามายูรุ) ถือเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในลาดัก เป็นวัดของชาวพุทธทิเบต เมื่อร่องแก่งไปตามเส้นทางแม่น้ำเรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่งของแม่น้ำ ก็จะพบว่ามีน้ำตกอยู่ตรงจุดที่แม่น้ำมาร์ฮาและแม่น้ำแซนซาร์ไหลมาบรรจบกัน นอกจากนั้นยังมีวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวระหว่างทางที่ล่องแก่งผจญภัยในแม่น้ำสายนี้อีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ของบริเวณแม่น้ำแซนซาร์ก็คือ แม่น้ำ Doda ในประเทศอินเดียซึ่งไหลลงสู่หุบเขา Padum วัด Karsha เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตพื้นที่ของแม่น้ำแซนซาร์ นอกจากนั้นยังมีวัดเก่าแก่มากๆ ก็คือวัด Alchi ที่มีจิตกรรมฝาผนังที่มีอายุเก่าแก่มากๆ โดยจิตรกรรมฝาผนังของที่นี่จะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธและฮินดู ซึ่งหาชมได้ยากเครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: