Travel Update :

เทือกเขาเหอหวนซัน ความงามอันบริสุทธิ์แห่งเกาะไต้หวัน


เทือกเขาเหอหวนซัน ความงามอันบริสุทธิ์แห่งเกาะไต้หวัน


เทือกเขาเหอหวนซัน หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Joy Mountain ในภาษาอังกฤษ ถ้าแปลกันตรงตัวก็แปลได้ว่า เทือกเขาแห่งความสุขสันต์ เทือกเขาเหอหวนซันมีความสูงถึง 3,416 เมตร ตั้งอยู่ในภาคกลางของไต้หวัน ยอดเขาสูงสุดตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของมณฑลหนานโถวและฮัวเหลียนโดยตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ


     เหอหวนซันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของไต้หวันเลยทีเดียว โดยเทือกเขาในฝั่งตะวันออกจะมีความสูง 3,421 เมตร และฝั่งทางทิศเหนือจะสูง 3,422 เมตร เทือกเขาทั้งสองยอดนั้นสูงกว่ายอดเขาหลักของแนวเทือกเขานี้เสียอีก เทือกเขาเหอหวนซันเป็นส่วนหนึ่งของแนวสันเขาในภาคกลางของไต้หวัน


     หากได้มีโอกาสมาเที่ยวที่เทือกเขาเหอหวนซัน การได้พบเห็นหิมะบนยอดเขานั้นเป็นเรื่องปรกติในช่วงฤดูหนาว ถนนไฮเวย์สาย 14 เป็นเส้นที่พามาตรงจุดที่เรียกว่า Wuling ซึ่งจะเป็นสันเขาซึ่งอยู่ระหว่างยอดเขาหลักและยอดเขาทางด้านตะวันออก จุดชมวิว Wuling นั้นเป็นจุดที่เรียกได้ว่าสูงที่สุดของไต้หวัน มีความสูงถึง 3,275 เมตร หากจะไปที่ยอดเขาหลัก จะมีเส้นทางเดินที่สามารถขึ้นไปบนยอดเขาได้ อีกทั้งบนยอดเขามีเครื่องวัดสภาพอากาศไว้ให้นักท่องเที่ยวคอยวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลมและทิศทางลมเพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศด้านบนยอดเขาอีกด้วยเครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: