Travel Update :

วิวถ่ายรูปสุดเจ๋ง มองผ่านหน้าต่างสู่หอนาฬิกาแห่งพิพิธภัณฑ์ออร์แซ ฝรั่งเศส


วิวถ่ายรูปสุดเจ๋ง มองผ่านหน้าต่างสู่หอนาฬิกาแห่งพิพิธภัณฑ์ออร์แซ ฝรั่งเศส


พิพิธภัณฑ์ออร์แซ หรือ มูว์เซดอร์แซเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญอยู่ในเขตการดูแลของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในครั้งแรกพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1900 เพื่อใช้เป็นสถานีรถไฟ แต่แล้วก็ถูกปิดตัวลงในปี ค.ศ. 1939 เนื่องจากในส่วนพื้นที่ที่ใช้เป็นชานชาลาจอดรถไฟนั้นมีขนาดเล็กไป จึงไม่สามารถใช้ให้รถไฟซึ่งมีขนาดยาวและทันสมัยขึ้นสามารถจอดเทียบท่าที่ชานชาลาได้ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1986 สถานีรถไฟแห่งนี้ก็ได้ถูกเปิดอีกครั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ พิพิธภัณฑ์การออกแบบและสิ่งทอ รวมทั้งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในระหว่างปี ค.ศ. 1848 จนถึง ค.ศ. 1914 โดยช่วงเวลาดังกล่าวเป็นศิลปะแบบอิมเพรสชั่นนิสม์และศิลปะหลังอิมเพรสชั่นนิสม์


     ศิลปะโดยส่วนใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะเป็นศิลปะก่อนปี ค.ศ. 1848 และศิลปะที่ทันสมัยส่วนใหญ่อยู่ที่ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมปงปิดู ซึ่งจะเป็นศิลปะหลังปี ค.ศ. 1914 ความโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์มูว์เซดอร์แซนั้นไม่ได้มีเพียงแค่สถาปัตยกรรมอันสวยงามของอาคารและภาพศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังมีนาฬิกาขนาดใหญ่มหึมา 2 เรือน โดยใช้ตัวเลขแบบโรมันบนนาฬิกา ติดตั้งอยู่โดดเด่นด้านหน้าอาคารอยู่ทางทิศเหนือของพิพิธภัณฑ์มูว์เซดอร์แซ ตรงบริเวณด้านข้างของอาคารอยู่ติดกับแม่น้ำแซน (Seine) ส่วนด้านหน้านั้นอยู่ตรงข้ามกับสวนตุยเลอรี     หากจะมาเที่ยวชมภาพวาดและศิลปะต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์นั้นสามารถชมได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ห้ามถ่ายรูปเป็นอันขาด แต่ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์อณุญาติให้ถ่ายรูปผ่านนาฬิกาขนาดใหญ่ทั้งสองเรือนจากด้านในสู่ด้านนอก และเมื่อได้ลองมองผ่านหน้าต่างนาฬิกาจะเห็นเป็นมหาวิหารซาเคร-เกอร์ (Sacré-Cœur) ซึ่งเป็นการมองผ่านมุมใหม่ๆ โดยมีนาฬิกาของพิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความงดงามของกรุงปารีสจากด้านในสู่ด้านนอก
เครดิต : richarddavisphotography.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: