Travel Update :

น้ำตกเนวาดาฟอลล์ น้ำตกหินแกรนิตสาดกระเซ็นอยู่ในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตี


น้ำตกเนวาดาฟอลล์ น้ำตกหินแกรนิตสาดกระเซ็นอยู่ในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตี


เส้นทางอันสวยงามไปสู่วิวที่งดงามที่สุดในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตี มีน้ำตกเนวาดาฟอลล์ เป็นน้ำตกที่สูงประมาณ 181 เมตร ตั้งอยู่เหนือเป็นแม่น้ำ Merced ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นโดมที่เป็นหินแกรนิต น้ำตกมีลักษณะเป็นรูปร่างที่เป็นส่วนโค้ง ซึ่งน้ำที่ไหลลงมานั้นเป็นการไหลลงมาแบบฟรีสไตล์ ปริมาณน้ำที่มากทำให้เมื่อน้ำตกตกลงมากระทบหินสร้างกระแสน้ำที่รุนแรง จึงทำให้เห็นสายน้ำจำนวนมากกระเซ็นออกกระจายในรัศมีกว้าง กระแสน้ำที่รวมตัวกันและกระเซ็นออกมีสีขาวซึ่งทำให้เกิดคลื่นซึ่งเรียกว่า Nevada เป็นภาษาสเปนซึ่งแปลว่า ขาวเหมือนหิมะ


     ในภาษาอินเดียเรียกว่า Yo-wy-we ซึ่งหมายถึง การบิดตัวไปมาของน้ำตกที่ตกลงมา ลาฟาเยตต์ บันเนลล์ แพทย์นักเขียนและนักสำรวจชาวอเมริกันแนะนำให้ตั้งชื่อน้ำตกว่าเนวาดา เพราะเป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้ทิวเขา Sierra Nevada สีขาวเหมือนโฟมของน้ำนั้นซึ่งมองเห็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ พร้อมๆ กับน้ำที่กระเซ็นและตกลงมาจากน้ำตกสายนี้ซึ่งทำให้ทัศนียภาพที่นั้นเป็นสีขาวราวหิมะทั้งกระแสน้ำตกและภูเขา


     ที่นี่ถือเป็นสถานที่มีทัศนียภาพอันสวยงาม โดยจะมีรยะทางเดินป่าระยะสั้นซึ่งถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตี อีกทั้งยังเป็นสถานที่ปีนเขาที่สูงชันเป็นไปตามแม่น้ำ Merced การที่จะปีนไปจุดสุดยอดของน้ำตกเนวาดานั้น ระยะทางประมาณ 3 ไมล์ หรือประมาณ 4.8 กิโลเมตรในหุบเขาโยเซมิตี แม้ว่าจะเคยมีการเสียชีวิตจากการเล่นน้ำในเดือนมิถุนายน ปี 2013 แต่สระน้ำที่เหนือน้ำตกเนวาดายังคงเป็นสถานที่ยอดนิยมมากที่สุดในการลงเล่นน้ำ และไม่มีข้อห้ามในเรื่องการจอดรถ ในเดือนมิถุนายน 2018 เด็กหนุ่มอายุ 18 ปี ตกลงไปจากขอบด้านบนของน้ำตกเนื่องจากเข้าได้พยายามถ่ายรูปเซลฟี่
เครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: