Travel Update :

บ่อน้ำพุร้อนแมมมอธ ในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน


บ่อน้ำพุร้อนแมมมอธ ในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน


บ่อน้ำพุร้อนแมมมอธ เป็นบริเวณน้ำพุที่ดูภายนอกแล้วเหมือนอยู่ภายในถ้ำ เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดหากได้มาที่อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน เนื่องจากบ่อน้ำพุร้อนแมมมอธเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นและแตกต่างจากบริเวณที่เป็นบ่อน้ำพุร้อนอื่นๆ โดยลักษณะทางกายภาพของบ่อน้ำพุร้อนนี้มีขนาดใหญ่หินที่มองเห็นอยู่ภายนอกนั้นเป็นหินปูนซึ่งเป็นหินที่มีความอ่อน จึงทำให้เกิดเป็นหินอ่อนซึ่งเป็นลักษณะเด่นของน้ำพุร้อนแห่งนี้ได้เร็วกว่าในส่วนที่กลายเป็นหินแข็ง จนกลายเป็นที่มาว่าถ้ำบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ดูเหมือนถ้ำที่เห็นจากภายในสู่ภายนอก


     ที่เยลโลว์สโตนในแต่ละปีนั้น ทั้งน้ำฝนและหิมะที่ละลายลงสู่ใต้พื้นดิน และน้ำก็อุ่นอย่างรวดเร็วเนื่องจากแมกมาที่เกิดการหลอมละลายใต้พื้นโลก ซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 600,000 ปีก่อน น้ำที่มีความร้อนซึ่งไหลมาตามรอยแยกของพื้นดินรวมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความร้อนซึ่งมาจากแมกมา เนื่องจากเกิดการละลายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำร้อน จึงเกิดเป็นกรดคาร์บอนิกที่บริเวณบ่อน้ำร้อนนี้ ซึ่งกรดคาร์บอนิกเองนี้เองที่ทำให้หินปูนเกิดการละลายจนบ่อน้ำร้อนมีลักษณะเป็นขั้นบันไดลดหลั่นกันหลายชั้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บางส่วนไม่ได้ถูกหลอมละลายจึงทำให้ตกตะกอนเป็นแร่ที่แข็งตัว มีสีขาวเกาะไปตามพื้นผิวของหินปูนที่บริเวณบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้     บ่อน้ำพุร้อนแมมมอธที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 3 มลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ มลรัฐไวโอมิง (Wyoming) ไอดาโฮ (Idaho) และมอนแทนา (Montana) บริเวณรอบๆ บ่อน้ำพุจะมีไอร้อนของน้ำพุร้อนที่ผุดออกมาจากพื้นดิน ถือเป็นน้ำพุร้อนเกลือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีทัศนียภาพอันงดงามของอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
เครดิต : en.wikipedia.org
pixabay.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: