Travel Update :

มหาวิหารพระหฤทัยแห่งยอดเขามงมาทร์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หัวใจแห่งฝรั่งเศส

มหาวิหารพระหฤทัยแห่งยอดเขามงมาทร์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หัวใจแห่งฝรั่งเศส

มหาวิหารซาเครเกอร์ (the basilica of the sacred heart of Paris) หรือเป็นที่รู้จักกันในนามมหาวิหารพระหฤทัยแห่งยอดเขามงมาทร์ เป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบดั่งหัวใจของกรุงปารีส เป็นโบสถ์แห่งนิกายโรมันคาทอลิก อุทิศแด่พระหฤทัยแห่งพระเยซูคริสต์ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญและเป็นอนุสาวรีย์ลำดับที่สองที่มีผู้คนมาเยือนมากที่สุดในปารีส มหาวิหารซาเครเกอร์ เป็นมหาวิหารเพียงหนึ่งเดียวที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของยอดเขามงมารตร์ (La butte Montmartre) และเป็นจุดที่สูงที่สุดของปารีส


     โดยเป็นสถานที่ที่มีการทำพิธีศีลมหาสนิทอันศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เป็นอนุสาวรีย์ของทั้งสองด้านทั้งคือทั้งการเมืองและวัฒนธรรม มหาวิหารซาเครเกอร์ยังเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงทหารฝรั่งเศสที่ร่วมรบในสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย (Franco-Prussian War) เรียกกันว่า สงครามปี 1870 และเพื่อรำลึกถึง คอมมูนปารีส (Commune de Paris) ซึ่งเป็นฝ่ายสังคมนิยมหัวรุนแรงที่ถูกทหารฝรั่งเศสสังหารอันสืบเนื่องมาจากสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย ซึ่งได้นำไปสู่การจับจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ในเดือนกันยายน 1870 นำมาสู่การล่มสลายของจักรวรรดิฝรั่งเศสที่สอง


     สถาปัตยกรรมมหาวิหารซาเครเกอร์ได้รับการออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie) วิศวกรชื่อดังของปารีส  ได้มีการก่อสร้างวิหารในปี ค.ศ. 1875 และสร้างแล้วเสร็จ ค.ศ. 1914 มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโรมาโนไบแซนไทน์ (Romano-Byzantine) เป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบมัน มหาวิหารซาเครเกอร์ได้สร้างเพื่อเป็นการอุทิศให้กับผู้เสียสละชีวิตหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี ค.ศ. 1919 มหาวิหารแห่งนี้มีความโดดเด่นและถูกออกแบบให้แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ อลังการ โดยใช้รูปแบบหลังคาทรงโค้ง การก่อสร้างใช้หินปูนทราเวอร์ทีน ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือจะให้สีอาคารเป็นสีขาวและคงทนต่อสภาพอากาศมีอายุยืนนานกว่า 50 ปีเครดิต : en.wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: