Travel Update :

มหาวิหารศักสิทธิ์ ชิงการาจา ที่ประดิษฐานของพระศิวะและพระวิษณุ ที่อินเดีย

มหาวิหารศักสิทธิ์ ชิงการาจา ที่ประดิษฐานของพระศิวะและพระวิษณุ ที่อินเดีย

มหาวิหารชิงการาจา Lingaraja Temple เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้พระศิวะ หรือ พระอิศวร ในศาสนาฮินดู ถือเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองภุพเนศวร (Bhubaneswar) ในรัฐโอริศา ประเทศอินเดีย วิหารที่สูงที่สุดของวัดนี้สูงประมาณ 180 ฟุต สร้างโดยใช้หินสีแดงในแบบสถาปัตยกรรมกลิงคะโบราณ เชื่อกันว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างโดยราชวงศ์  Somavamsi ซึ่งรูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบเฉพาะของเมืองภุพเนศวรเรียกว่า Deula วัดแห่งนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนสำคัญก็คือ วิหารวิมาน่าหรือพระราชวังบินเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ วิหารที่สอง jagamohana มีลักษณะเป็นโถงห้องประชุม วิหารที่สาม Nata mandira เป็นห้องเต้นรำของวัดฮินดู และวิหารลำดับสุดท้าย bhoga-mandapa วิหารสำหรับการแผ่ส่วนกุศลและเมตตา และยังมีวิหารเล็กๆ ประมาณ 50 วิหารที่ตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้เพื่ออุทิศให้เป็นที่สถิตของวิญญาณของเหล่าบรรพบุรุษตามความเชื่อของศาสนาฮินดู


     ในวิหารศักดิ์สิทธิ์จะเป็นที่ประดิษฐานของพระศิวะและพระวิษณุ ซึ่งตามความเชื่อของศาสนาฮินดูเทพเจ้าทั้งสององค์นั้นมีอยู่จริง มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่มีการก่อวร้างวัดแห่งนี้ใกล้แล้วเสร็จ วัฒนธรรมความเชื่อในพระจกันนาถ ( Jagannath) เริ่มถือกำเนิกขึ้นมา พระจกันนาถเป็นพระจกันนาถในศาสนาฮินดู เชื่อกันว่าเป็นอวตารหนี่งของพระวิษณุ ส่วนผู้นับถือลัทธิไวษณพมักเชื่อกันว่าพระจกันนาถเป็นปางหนึ่งของพระกฤษณะ ดังนั้นวัดแห่งนี้จึงมีความเชื่อเกี่ยวกับ พระหริหระซึ่งคือ พระวิษณุ (หริ) และพระศิวะ (หระ) ซึ่งสองพระองค์อวตารมารวมกันที่นี่


     ภายในของวิหารศักดิ์สิทธิ์จะมีศิวลึงค์ซึ่งเป็นสัญลักษณะของพระศิวะเทพเจ้าในศาสนาฮินดู สูง 8 นิ้วตั้งอยู่เหนือระดับพื้นและมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 ฟุต แม้จะมีเหล่าผู้ศรัทธาเป็นพันๆ มาวัดแห่งนี้เพื่อสักการบูชาพระศิวะทุกๆ วันแต่ก็ไม่คึกคักเท่ากับในช่วงเทศกาลมหาศิวราตรี ซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองที่พระศิวะได้ทรงสมรสกับพระปารวตี ถือเป็นเทศกาลสำคัญหนึ่งในศาสนาฮินดู ผู้ที่จะเข้ามาที่วัดแห่งนี้ได้ต้องเป็นผู้นับถือศาสนาฮินดูเท่านั้น ตรงทิศเหนือของวัดมีทะเลสาบ Bindusagar ซึ้งเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการมาปิคนิคในเมืองภุพเนศวร


เครดิต : en.wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: