Travel Update :

ต้นไม้แห่งกระทรวงเกษตร แผ่กิ่งก้านสาขาตระหง่านกลางอาคารในรัสเซีย

ต้นไม้แห่งกระทรวงเกษตร แผ่กิ่งก้านสาขาตระหง่านกลางอาคารในรัสเซีย

กระทรวงเกษตรของสาธารณรัฐตาตาร์สถานเป็นหนึ่งในเขตการปกครองรูปแบบสาธารณรัฐของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่ในเขตสหพันธ์วอลกาที่มีตึกซึ่งตกแต่งด้วยความปราณีตทางด้านศิลปะ ตั้งอยู่ในเมืองคาซานซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐตาตาร์สถาน ตึกแห่งนี้ได้ถูกบูรณะตั้งแต่ปี 2000 เพื่อให้เป็นตึกที่แสดงสัญลักษณ์แห่งยุคใหม่สำหรับเมืองคาซาน และไม่มีตึกใดๆ ที่จะแสดงศิลปะที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมยุคใหม่ได้ดีไปกว่าตึกของกระทรวงเกษตรแห่งนี้แล้ว


     หลายๆ ส่วนของตึกนั้นจะแสดงสัญลักษณ์เพื่อแทนความหมายต่างๆ แต่ต้นไม้ทำจากโลหะสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ซึ่งสูงกว่า 65 ฟุตเป็นสัญลักษณ์ของตึกที่เห็นเด่นชัดในทุกๆ วัน ตึกนี้ได้รับการออกแบบโดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างชื่อ Antica สถาปนิกผู้ออกแบบคือ Leonid Gornikin และก่อสร้างโยใช้เวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น


     ด้วยกิ่งก้านสาขาของต้นไม้โลหะสัมฤทธิ์นี้เป็ฯเครื่องเตือนใจตรงซุ้มด้านหน้าของตึกเพื่อให้ระลึกถึงว่าอาคารแห่งนี้เป็นพระราชวังแห่งเกษตรกรในตอนกลางวันต้นไม้นี้จะสะท้อนเงาเข้าไปในห้องโถงด้านใน ส่วนตอนกลางคืนจะมีแสงสีเขีนส่องจากพื้นหลังเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความงามอันคลาสสิคของการเกษตรกรรมในยุคสมัยใหม่ ต้นไม้เป็นเครื่องแสดงถึงการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ


     เนื่องจากอาคารนี้ตั้งอยู่ใกล้กับป้อมปราการคาซานเครมลินเป็นป้อมปราการแห่งประวัติศาสตร์ของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ในเมืองคาซาน อาคารนี้จึงได้รับการออกแบบซี่งมีอิทธิพลมาจากป้อมปราการคาซานเครมลินและเพื่อเป็นการยกย่องป้องปราการเก่าแก่แห่งนี้ โดยผสมกับสถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิก สถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิก และ นวศิลป์ หรือ อาร์นูโว และออกแบบให้อาคารมีลักษณะเป็นแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งเพื่อที่จะไม่เด่นไปกว่าป้อมปราการคาซานเครมลิน


เครดิต : mymodernmet.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: