Travel Update :

อลังการน้ำตกในแดนขั้วโลกเหนือที่เกาะสฟาลบาร์ ประเทศนอร์เวย์


อลังการน้ำตกในแดนขั้วโลกเหนือที่เกาะสฟาลบาร์ ประเทศนอร์เวย์


สฟาลบาร์ เป็นภาษานอร์วีเจียน แปลว่า ชายฝั่งทะเลอันหนาวเย็น เป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตขั้วโลกเหนือ โดยตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศนอร์เวย์และเหนือสุดของทวีปยุโรป หมู่เกาะนี้อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรปไปทางเหนือระยะทาง 400 ไมล์ อยู่ตรงจุดกึ่งกลางระหว่างแผ่นดินใหญ่ของประเทศนอร์เวย์และขั้วโลกเหนือ แต่ที่น่าทึ่งก็คือ แม้ว่าหมู่เกาะสฟาลบาร์จะอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมาก ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าดินแดนขั้วโลกนั้นมีอากาศหนาวเหน็บ แต่ด้วยกระแสน้ำกัลฟ์สตรีมซึ่งเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ของที่นี่ คือเป็นบริเวณที่มีการไหลของกระแสน้ำนอร์ทแอตแลนติก ซึ่งเป็นกระแสน้ำอุ่นไหลในมหาสมุทรแอตแลนติก เพราะกระแสน้ำอุ่นจะทำให้อุณหภูมิเหนือผิวดินอุ่นขึ้นด้วย จึงทำให้หมู่เกาะสฟาลบาร์สามารถอาศัยอยู่ได้ และเป็นหมู่เกาะเดียวในโลกที่อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือที่ผู้คนสามารถอาศัยอยู่ได้ตราบชั่วชีวิต


     พื้นที่ของเกาะมีขนาดทั้งสิ้นราว 62,050 ตารางกิโลเมตร โดย 60% ของพื้นที่นั้นถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง น้ำแข็งที่เห็นอยู่ทั่วบริเวณนี้มักจะถูกละลายไปกับกระแสน้ำทะเลตรงปากทางระบายน้ำลงสู่ทะเล ธารน้ำแข็งที่กลายเป็นหิมะอยู่ที่เกาะนี้มีบางจุดที่เกิดเป็นน้ำตกสายเล็กๆ ที่เกิดจากจากการละลายของหิมะและน้ำแข็ง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของเกาะเป็นน้ำแข็งเกือบทั้งหมดทำให้พื้นที่ของเกาะไม่มีต้นไม้และพืชใดๆ ขึ้นเลย แต่จะมีช่วงหน้าร้อนซึ่งเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้นที่น้ำแข็งจะละลาย สภาพภูมิประเทศของเกาะจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงมีพืชทุนดรา (tundra) ขึ้นอยู่บ้างเล็กน้อย อีกทั้งบางครั้งจะพบเป็นพวกไม้ดอกและไม้พุ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ของฤดูร้อนเท่านั้น     ที่เกาะสฟาลบาร์เป็นแหล่งที่ออยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิด ยังมีอุทยานแห่งชาติ 7 แห่งอยู่ที่หมู่เกาะนี้ อีกทั้งเป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลขั้วโลก 23 ชนิด เช่น นกท้องถิ่นที่อาศัยในหมู่เกาะและสัตว์อื่นๆ ที่ถูกสงวนไว้ในเกาะแห่งนี้ ที่นี่มีนกทะเลอาศัยอยู่มากมาย รวมทั้งสัตว์อื่นๆ เช่น หมีขั้วโลกตัวสีขาวๆ ขนปุยๆ กวางเรนเดียรฺขาสั้น ปลาวาฬ แมวน้ำทะเล และตัววอลรัสเครดิต : amusingplanet.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: