Travel Update :

คลองแซงต์มาร์แตง คลองเก่าแก่แห่งปารีส แหล่งพักผ่อนหย่อนใจชาวปารีเซียง


คลองแซงต์มาร์แตง คลองเก่าแก่แห่งปารีส แหล่งพักผ่อนหย่อนใจชาวปารีเซียง


คลองแซงต์มาร์แตง มีความยาว 4.5 กิโลเมตร และเป็นหนึ่งในสามคลองที่ถูกขุดขึ้นในต้นศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในกรุงปารีส ด้วยธรรมชาติและสภาพแวดล้อมโดยรอบคลอง ทำให้คลองแซงต์มาร์แตงมีความสวยงามและเป็นสถานที่น่าเดินเล่นเนื่องจากให้บรรยากาศแสนโรแมนติค


     ในปี ค.ศ. 1802 จักรพรรดินโปเลียนได้สั่งการให้สร้างคลองต่อๆ กัน เนื่องจากมีจุดประสงค์ให้ประชาชนในปารีสได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาดและบริสุทธิ์ มีคลองทั้งหมด 3 คลองที่ถูกขุดขึ้นหลังจากนั้นเป็นสิบปี คือ คลองแซงต์มาร์แตง (Canal Saint-Martin) Canal Saint-Denis และ Canal de l'Ourcq คลอง 3 คลองนี้ได้เปิดให้บริการระหว่างปี ค.ศ. 1821 ถึง ปี ค.ศ. 1825 ซึ่งคลองเหล่านี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางสำหรับการขนส่งสาธารณะ อีกทั้งมีพวกโรงงานและโกดังได้ถูกสร้างตรงท่าจอดเรือเพื่อการขนส่งและลำเลียงสินค้าอีกด้วย


     ระหว่างศตวรรษที่ 20 ธุรกิจเรือโดยสารเริ่มได้รับความนิยมลดน้อยลง จึงทำให้บริการขนส่งทางเรือเริ่มถดถอย จนกระทั่งในคริสต์ทศวรรษ 1960 มีการเสนอให้ปรับเปลี่ยนคลองเหล่านี้เป็นทางหลวงเพื่อให้รถสัญจรแทน     อ่างเก็บน้ำ Bassin de l'Arsenal เป็นจุดเริ่มต้นของคลองแซงต์มาร์แตงเพื่อเชื่อมต่อกับแม่น้ำแซน คลองแซงต์มาร์แตงถูกเชื่อมที่ใต้ดินด้วยตรงจตุรัสบาสตีล และคลองได้สร้างโผล่ขึ้นมาตรงเขตปกครองที่ 10 ในปารีส อยู่ไม่ห่างจากจัตุรัส Place de la republique ซึ่งจากจัตุรัสนี้เองที่เชื่อมคลองจากทิศเหนือไปที่บริเวณ Bassin de la Villette อยู่ตรงจัตุรัส Place de Stalingrad คลองแซงต์มาร์แตง (Canal Saint-Martin) Canal Saint-Denis และ Canal de l'Ourcq เชื่อมต่อกันก็จริงแต่มีจุดตัดอยู่ที่สวนสาธารณะ Parc de la Villette และไหลลง river Ourcq


     ด้วยสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สงบและเย็นสบาย มีต้นไม้อยู่รายทางของคลองแซงต์มาร์แตงอีกทั้งมีสะพานเหล็กซึ่งเป็นสะพานสำหรับเดินข้ามคลองที่ดูคลาสสิค ทำให้เป็นจุดที่น่าสนใจของผู้ที่มาวิ่งจ้อกกิ้งและเดินออกกำลังกายโดยเฉพาะตอนหัวค่ำในช่วงฤดูร้อน ยังมีวิวอื่นๆ ที่น่ามองก็คือ เรือบรรทุกสินค้าที่ล่องไปตามลำคลอง ท่าเรือ de l'Arsenal เคยเป็นจุดจอดลำเลียงสินค้าของคลองแซงต์มาร์แตง แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นจุดจอดเรือยอร์ชและเรือพักผ่อนส่วนตัวของนักท่องเที่ยวไปแล้ว


เครดิต : aviewoncities.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: