Travel Update :

วัดนาทะเดระ ศาลเจ้าสวยงามอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ที่ประเทศญี่ปุ่น


วัดนาทะเดระ ศาลเจ้าสวยงามอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ที่ประเทศญี่ปุ่น


วัดนาทะเดระ อยู่ใกล้กับ Awazu Onsen รีสอร์ทน้ำพุร้อน เป็นวัดพุทธศาสนานิกาย Shingon เป็นนิกายในศาสนาพุทธของประเทศญี่ปุ่น วัดนาทะเดระเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และมีหลายศาลา ตกแต่งด้วยสวนและสระน้ำ และมีทางเดินที่เป็นหินที่มีการแกะสลักไปตามความชันของถ้ำที่เป็นหิน


     วัดแห่งนี้ถูกพบโดยพระเถระไทโช ในศาสนาพุทธที่เดินทางมาบริเวณภูเขาฮาคุซัง วัดถูกพบในปี ค.ศ. 717 ด้วยความเชื่อเพื่อตามหาเจ้าแม่กวนอิม ได้แกะสลักพระพุทธรูปอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์สหัสกร หรือเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (Kannon) ละนำไปประดิษฐานไว้ในถ้ำ ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหารสักการะเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนาทะเดระแต่นั้นมา


     ด้วยบริเวณของวัดนั้นกว้างขวางมาก นักท่องเที่ยวอาจจะใช้สักหน่อยในการเดินดูรอบๆ วัด และก่อนหน้านี้ทางวัดได้มีการบูรณะวิหารคอนโดะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิม ส่วนหอสมบัติมีค่าของวัดจะอยู่ถัดจากวิหารคอนโดะ มุมต่อไปของวัดก็คือมุมสวนและสระน้ำที่อยู่ใกล้ๆ กับผาหินซึ่งถือเป็นมุมที่สวยงามของวัดแต่ทางวัดมีข้อมห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวปินขึ้นไปบนหน้าผาเพื่อความปลอดภัย     ที่วัดยังมีจุดอื่นๆ ให้เยี่ยมชม อาทิ ศาลเจ้าตรงสนามหญ้าของวัดทางด้านหลังและถูกสลักให้เป็นส่วนหนึ่งของผาหิน จุดประสงค์ของการสร้างวัด คือ เพื่อสักการะรูปปั้นไม้แกะสลักของเจ้าแม่กวนอิม นอกจากนั้นยังมีหอระฆังที่ตั้งอยู่ตรงด้านหลังทางเข้าวัดอีกด้วย
Photo : flickr/Jura Tone
เครดิต : japan-guide.com
boredpanda.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: