Travel Update :

ป่าพลุลาทารกลู สเน่ห์ความลึกลับ เหมือนหลุดเข้าไปในป่าพิศวง แห่งบังคลาเทศ


ป่าพลุลาทารกลู สเน่ห์ความลึกลับ เหมือนหลุดเข้าไปในป่าพิศวง แห่งบังคลาเทศ 


Ratargul Swamp Forest เป็นป่าพรุน้ำจืดที่ตั้งอยู่ในแม่น้ำ Gowain จังหวัดสิเลฏ (Sylhet) ประเทศบังกลาเทศ Ratargul Swamp Forest เป็นป่าพรุเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในบังคลาเทศและเป็นหนึ่งในป่าพรุน้ำจืดไม่กี่แห่งของโลก อยู่ภายใต้ป่าอนุรักษ์ตามธรรมชาติภายใต้กรมป่าไม้ของรัฐบาลบังคลาเทศ ความหลายหลายและความอุดมสมบูรณ์ของป่าพลุทำให้ Ratargul Swamp Forest เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ควรค่าแก่การท่องเที่ยวอย่างที่สุด


     ป่าพลุของบังกลาเทศแห่งนี้มีพื้นที่กว่า 3,325.61 เอเคอร์ โดยมี 504 เอเคอร์ ถูกประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ในปีค.ศ. 2015 โดยเป็นที่รู้จักในฐานะซันดาร์บานส์ (Sundarbans) ของจังหวัดสิเลฏ หรือก็คือหนึ่งในป่าโกงกางที่ใหญ่ของจังหวัดสิเลฏ ป่าพรุแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสิเลฏประมาณ 26 กิโลเมตร หรือประมาณ 16 ไมล์ ชื่อของป่ามาจากคำว่าต้นไม้ "Rata" หรือ "Pati" ชื่อเหล่านี้ถูกใช้เรียกโดยชาวบ้านของจังหวัดสิเลฏ     ป่าลพุแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Goain และเชื่อมโยงกับช่องทาง Chengir Khal ต้นไม้ส่วนใหญ่ที่ปลูกในที่นี้คือ Millettia pinnata ตัวป่าจมอยู่ใต้น้ำประมาณ 20-30 ฟุตในช่วงฤดูฝน สำหรับช่วงเวลาอื่น ๆ ของปีความลึกของระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 10 ฟุต โดยเฉลี่ยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยอยู่ที่ 4,162 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำฝนสูงสุดเกิดขึ้นในประมาณเดือนกรกฎาคม ป่าพลุแห่งนี้มีความหลากหลายทางชีววิทยาดดยสามารถพบพืชได้กว่า 73 ชนิดในป่า จนถึงปัจจุบัน 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ป่าปกคลุมด้วยร่มไม้โดยพืชสองชั้นสามารถเห็นได้ในป่าพรุ ชั้นบนประกอบด้วยต้นไม้และชั้นล่างประกอบด้วยคล้ากั้นแหย่งเครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: