Travel Update :

อุทยานไดโนเสาร์ ทัศนียภาพดึกดำบรรพ์และซากฟอสซิลมหัศจรรย์ ในแคนาดา


อุทยานไดโนเสาร์ ทัศนียภาพดึกดำบรรพ์และซากฟอสซิลมหัศจรรย์ ในแคนาดา


อุทยานไดโนเสาร์แห่งรัฐ (Dinosaur Provincial Park) เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา มีพื้นที่ 73 ตารางกิโลเมตร หรือ 45,625 ไร่ นอกเหนือจากทัศนียภาพที่สวยงามโดย มีการค้นพบฟอสซิลที่สำคัญที่สุดที่เคยเจอมาของ “ยุคไดโนเสาร์ (Age of Reptiles)” โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประมาณอย่างน้อย 35 สายพันธุ์ของไดโนเสาร์ที่มีอายุย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 75 ล้านปีก่อน


     อุทยานไดโนเสาร์แห่งรัฐ ของประเทศแคนาดาแห่งนี้ มีตัวอย่างฟอสซิลที่สำคัญที่สุด ในประวัติศาสตร์โลกที่ค้นพบจาก “ยุคไดโนเสาร์” อุทยานแห่งนี้ไม่สามารถหาที่เปรียบเทียบได้เลยในแง่ของจำนวนและความหลากหลายของตัวอย่างซากฟอสซิลที่มีคุณภาพสูง หรือก็คือมีคุณค่าและความสมบรูณ์รวมถึงความหลากหลายสม ซึ่งในปัจจุบันอุทยานแห่งนี้เป็นตัวแทนที่จัดแสดงซากฟอสซิลกว่า 44 สายพันธุ์ โดยมี 34 จำพวกกับ 10 ครอบครัวของไดโนเสาร์ ซึ่งเหล่าศากฟอสซิลเหล่านั้นมีอายุย้อนหลังไปกว่า 75-77 ล้านปี


     อุทยานแห่งนี้จึงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ดึกดำบรรพ์ที่โดดเด่นและมีความงดงามของทัศนียภาพของภูมิศาสตร์ทางธรณีวิทยาโดยทั่วอีกด้วย ความโดดเด่นของกระบวนการทางธรณีวิทยาที่สำคัญและรูปแบบการกัดเซาะกึ่งแห้งแล้ง และการมีสภาพทั่วไปเป็นที่ทุรกันดารจึงไม่ถูกรบกวนโดยมนุษย์ พื้นที่โดยทั่วไปทำให้เกิดภูมิทัศน์ความงามตามธรรมชาติ การมาเยี่ยมชมอุทยานไดโนเสาร์แห่งรัฐของแคนาดาแห่งนี้จึงได้ทั้งความรู้ทางประวัติศาสต์ของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์อย่างไดโนเสาร์และความงดงามธรณีวิทยาของธรรมชาติ
เครดิต : whc.unesco.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: