Travel Update :

ทะเลสาบมานาซาโรวาร์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งสี่ศาสนา ในที่ราบสูงธิเบต


ทะเลสาบมานาซาโรวาร์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งสี่ศาสนา ในที่ราบสูงธิเบต


ทะเลสาบมานาซาโรวาร์ (Lake Manasarovar) ตั้งอยู่ที่อำเภอผู่หลาน เป็นทะเลสาบน้ำจืดระดับความสูงใกล้ภูเขาไกรลาส ในเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีน ทะเลสาบนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสี่ศาสนา ได้แก่ บอน, พุทธศาสนา, ฮินดูและเชน ทะเลสาบมานาซาโรวาร์ตั้งอยู่ที่ 4,590 เมตร หรือประมาณ 15,060 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะภูมิประเทศแบบนี้ค่อนข้างสูงสำหรับทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของที่ราบสูงธิเบต มานาซาโรวาร์ ในภาษาทิเบต หมายถึง "ทะเลสาบอยู่ยงคงกระพัน"


     ทะเลสาบมานาซาโรวาร์ มีรูปร่างค่อนข้างกลมมีเส้นรอบวง 88 กิโลเมตร หรือประมาณ 54.7 ไมล์ ความลึกของมันมาถึงความลึกสูงสุด 90 เมตร หรือประมาณ 300 ฟุต และพื้นที่ผิวของมันอยุ่ที่ 320 ตารางกิโลเมตร หรือประมมาณ 123.6 ตารางไมล์ โดยทะเลสาบได้เชื่อมต่อกับทะเลสาบสตลุช (Lake Rakshastal) ทะเลสาบมานาซาโรวาร์เป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสำคัญ เช่น สินธุ (Indus), สัจเลช (Sutlej), พรหมบุตร (Brahmaputra) และแม่น้ำอีกหลายสายที่เป็นแม่น้ำสายสำคัญของแม่น้ำคงคา     ทะเลสาบมนัสสาโรวาร์มีโรงแรมเล็กๆ และเกสต์เฮาส์ใกล้กับทะเลสาบให้บริการทั้งที่นอนและอาหารที่เหมาะสม แต่จะดีที่สุดถ้าเอาของกินมาเอง ความแตกต่างของอุณหภูมิเป็นเรื่องใหญ่ในบริเวณแถวนี้โดยในฤดูร้อนอาจมีอุณหภูมิที่ 22 องศาเซลเซียสในเวลากลางวัน ขณะที่ในเวลากลางคืนลดลงต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส แนะนำให้เตรียมเสื้อผ้ามารับกับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิต่อวันด้วย ความงดงามของทะเลสาบและธรรมชาติโดยรอบของทะเลสาบมนัสสาโรวาร์งดงามตระการตาที่คุณควรไปพบเจอด้วยตนเอง และการเก็บภาพทัศนียภาพที่งดงามเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดเครดิต : en.wikipedia.org
tibettravel.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: