Travel Update :

เกาะอีสเตอร์ ที่ตั้งของ โมอาย รูปปั้นโบราณแห่งหมู่เกาะชิลี

เกาะอีสเตอร์ ที่ตั้งของ โมอาย รูปปั้นโบราณแห่งหมู่เกาะชิลี

เกาะอีสเตอร์ (Easter Island) หรือเกาะราปานูอี (Rapa Nui) เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้ที่จุดตะวันออกเฉียงใต้ของสามเหลี่ยมโปลีนีเซียในโอเชียเนีย เกาะอีสเตอร์มีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องของรูปปั้นที่ยังหลงเหลืออยู่เกือบ 1,000 รูปหรือที่เรียกว่า “โมอาย” เป็นรูปปั้นที่สร้างขึ้นโดยชาวราปานุยยุคแรกในช่วงปีค.ศ. 1995 โดยองค์การยูเนสโกได้ระบุให้ว่าเกาะอีสเตอร์เป็นมรดกโลก และได้รับการคุ้มครองภายในอุทยานแห่งชาติราปานุย เกาะอีสเตอร์ถือเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะของชิลี (Insular Chile)


     มีความเชื่อกันว่าชาวโพลินีเซียนของเกาะอีสเตอร์เดินทางมาถึงเกาะอีสเตอร์ราว ๆ ปีค.ศ. 1200 พวกเขาสร้างวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองและมีความขยันหมั่นเพียรเป็นอย่างมาก ตามหลักฐานจากหินโมอาย (Moai) ขนาดใหญ่จำนวนมากของเกาะและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ อย่างไรก็ตามพื้นที่ของเกาะได้ถูกถากถางเพื่อการเกษตรในการทำการเพาะปลูกและทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อชาวยุโรปมาถึงเกาะในปีค.ศ. 1722 ประชากรของเกาะมีประมาณ 2,000-3,000 และเริ่มเกิดการติดโรคระยาดจากคนยุโรป อีกทั้งการสำรวจค้นเกาะทำให้เกิดการดึงคนไปเป็นทาส ชาวเปรูในช่วงทศวรรษที่ค.ศ. 1860 กับการอพยพไปยังเกาะอื่นๆ เช่น ตาฮิติ ได้เพิ่มอัตราการลดลงของประชากรท้องถิ่นจนเหลือเพียง 111 คน ในปีค.ศ. 1877


     ชิลีได้เข้ายึดเกาะอีสเตอร์ในปีค.ศ 1888 ต่อมาในปีค.ศ 1966 เกาะอีสเตอร์ได้รับสัญชาติชิลี และในปีค.ศ. 2007 เกาะได้สถานะตามรัฐธรรมนูญของ “พื้นที่ปกครองพิเศษ (special territory)” การสำรวจสำมะโนประชากรของชิลีปีค.ศ. 2017 มีผู้ลงทะเบียน 7,750 คนบนเกาะซึ่ง 3,512 คน หรือ ประมาณ 45% ของคนในเกาะในนิยามตนเองว่าตัวเองเป็นชาวราปานูอี สิ่งที่ทำให้เกาะอีสเตอร์กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรค่าแกกาารค้นพบคงหนีไม่พ้นสถาปัตยกรรมรูปปั้นหินคล้ายหน้ามนุษย์ที่ชื่อโมอาย ที่มีขนาดใหญ่มหึมากระจายอยู่รอบบริเวณเกาะอีสเตอร์ โดยมีการค้นพบเพิ่มเติมของนักโบราณคดีอีกว่าโมอายไม่ได้มีเพียงแค่ส่วนหัวเท่านั้นแต่ยังมีส่วนลำตัวที่ถูกสซ่อนเอาไว้ใต้ดินอีกด้วยเครดิต : en.wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: