Travel Update :

กล้านั่งมั้ย? รถรางลอยฟ้า 'แคบลิโอ' ไต่ไหล่เขาในความสูงกว่า 6,000 ฟุต


กล้านั่งมั้ย? รถรางลอยฟ้า 'แคบลิโอ' ไต่ไหล่เขาในความสูงกว่า 6,000 ฟุต


คุณกล้าพอที่จะขึ้นนั่งไหม? กับปรากฏการณ์รถรางลองฟ้าสุดหวาดเสี่ยวและหน้าอัศจรรย์นี้ที่ไหล่ขึ้นไปตามยอดเข้าบนความสูงกว่า 6,000 ฟุต โดยที่ผู้โดยสารสามารถเดินขึ้นไปบนชั้นลอยฟ้าของรถรางลอยฟ้าเพื่อขึ้นดูทัศนียภาพตระการตราของธรรมชาติและรับลมพร้อมแสงแดดได้โดอยไม่ต้องมีกระจกรถกันขวาง ตัว รถรางลอยฟ้า “แคบลิโอ” จะไต่่ระดับขึ้นสูงที่สุดที่ 6,069 ฟุต จุดสูงสุดที่ภูเขาสแตนเซอร์ฮอร์น (Mount Stanserhorn) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์


     สถานีหลักของ รถรางลอยฟ้า “แคบลิโอ” ชื่อว่า Kälti สถานีนี้อยู่ที่ความสูงประมาณ 2,332 ฟุต หรือประมาณ 177 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล การเดินทางเพื่อไปที่สถานีนั้นผู้เข้าชมสามารถทำได้โดยการโดยสารรถไฟยุคคลาสสิกหรือ (Oldtime Train) ซึ่งเป็นรถไฟกระเช้าไฟฟ้าแบบล้อเฟืองที่มีอายุยาวนานย้อนไปถึงปีค.ศ. 1893 จากหมู่บ้านสแตนส์ (Stans) รถไฟนี้เป็นรถไฟโบราณที่อัศจรรย์ ที่ใช้สำหรับโดยสารในการท่องเที่ยวไปสู่ด้านบนของสถานี Kälti ซึ่งเป็นการไต่ขึ้นที่สูงด้วยลักษณะ 60 องศาซึ่งถือว่ามีความชันเป็นอย่างมาก     สำหรับตัวรถรางลอยฟ้า “แคบลิโอ” พื้นที่ด้านในตัวรถสามารถจุคนภายในได้มากถึง 60 คน แต่มุมมองและประสบกาณณ์ที่ดีที่สุดในการได้ขึ้นรถรางลอยฟ้านี้ก็หนีไม่พ้นชั้นลอยฟ้าหรือด่านฟ้าของตัวรถ ที่ซึ่งผู้โดยสารสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ของทัศนียภาพธรรมชาติภูเขาสีเขียวขจีกับท้องฟ้าที่ครามสดใส รวมถึงความกว้างใหญ่ของพื้นป่าที่ไกลสุดลูกหูลูกตาไปพร้อม ๆ กัยการอาบแดดแสงอาทิตย์อ่อน ๆ ลมเชื่อย ๆ และกลิ่นความสดชื่นบนฝากฟ้า โดยด่านฟ้านี้มีราวความสูงประมาณหนึ่งให้ผู้คนมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย โดยสามารถจุคนได้ที่ประมาณ 30 คน
เครดิต : dailymail.co.uk


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: