Travel Update :

แม่น้ำญอเกว๊ สายธารคดเคี้ยวท่ามกลางหุบเขา ในเวียดนาม


แม่น้ำญอเกว๊ สายธารคดเคี้ยวท่ามกลางหุบเขา ในเวียดนาม


แม่น้ำญอเกว๊ ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม แม่น้ำญอเกว๊ ที่คดเคี้ยวเหมือนเส้นด้ายสีเขียวที่ทอดยาวมาจากตอนเหนือของสรวงสวรรค์ ความยาวของแม่น้ำมีกว่า 192 กิโลเมตร แม่น้ำสายนี้ทอดยาวไปทั่วแถบที่ดินในประเทศเวียดนามและไหลผ่านภูเขาหินปูนลาดชันของระบบธรณีวิทยา ด้วยการสร้างกระแสน้ำเชี่ยวกับแก่งสีขาวมากมายให้เกิดแทรกอยู่ตามระหว่างหุบเขาที่ซ่อนอยู่ระหว่างภูเขา, ภูเขาสีเงิน, เมือง Ha Giang ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ได้สร้างภูมิทัศน์ตามธรรมชาติที่เหมือนฝันอันงดงามขึ้นมา


     แม่น้ำที่สวยที่สุดในภูมิภาคดอกไม้นั้นมาจากภูเขา Nghiem Son จังหวัดยูนนานประเทศจีน ด้วยความสูงที่ 1,800 เมตรไหลไปทางตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ของแม่น้ำไหลผ่านถิ่นทุรกันดารที่เป็นภูเขา ชุมชนลุงกู, ดงวาน, จังหวัด Ha Giang และไหลเข้าประเทศเวียดนาม แม่น้ำญอเกว๊มีสีฟ้าอมเขียวสวยงาม ที่ส่องผ่านผืนป่าเขียวขจีเกือบทุกฤดูของปี สายน้ำที่ดุร้ายแต่อ่อนโยนเพราะในแม่น้ำยังมีความงดงามประกอบกับบรรดาดอกไม้ตามหุบเขาที่ขึ้นมาให้เกิดทิวทัศน์อันอ่อนโยน ซึ่งทำให้ผู้เที่ยวชมที่เดินทางไป Ha Giang ไม่ต้องการออกจากสถานที่ทางธรรมชาติแห่งนี้เลย


     วันนี้กระแสน้ำมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำญอเกว๊ ทำให้เกิดแม่น้ำที่มีเสน่ห์ระหว่างเนินเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือการเดินทางมาที่ประเทศเวียดนามเพื่อท่องเที่ยวในเมือง Ha Giang นักท่องเที่ยวจะได้ชมบทกวีที่สวยงามของแม่น้ำญอเกว๊ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สายของแม่น้ำกลมเกลียวไปกับธรรมชาติที่งดงามของป่าดงพรงไพร่ในหุบอชงภูเขาที่กว้างใหญ่ ณ ที่แห่งนี่พร้อมกับหัวใจที่อิ่มเอิบจากการชื่นชมทัศนียภาพแห่งธรรมชาติของขุนเขาเครดิต : asiatouradvisor.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: