Travel Update :

ชมความสวยงามของหอกระเรียนเหลือง แลนด์มาร์คประจำเมืองอู่ฮั่น ก่อนไวรัสโคโรนาระบาด


ชมความสวยงามของหอกระเรียนเหลือง แลนด์มาร์คประจำเมืองอู่ฮั่น ก่อนไวรัสโคโรนาระบาด


หอกระเรียนเหลือง (Yellow Crane Tower) เป็นหอคอยจีนโบราณที่ตั้งอยู่ในเมืองอู่ฮั่น หอในอดีตมีอยู่ในรูปแบบแตกต่างกันออกไปเนื่องจากถูกบูรณมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง โครงสร้างครั้งแรกเกิดเมื่อค.ศ. 223 ส่วนโครงสร้างปัจจุบันถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1981 มีความสูงคือ 51.4 เมตร หรือประมาณ 169 ฟุต ครอบคลุมพื้นที่ 3,219 ตารางเมตร หรือ 34,650 ตารางฟุต ตั้งอยู่บนเขางู (Snake Hill) ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร บนฝั่งแม่น้ำแยงซีที่ในเขตเมืองหวู่ชาง


     หอคอยแห่งนี้ถูกทำลายไปสิบสองครั้งทั้งจากสงครามและการเผาในช่วงราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ต่อมาได้รับการซ่อมแซมกว่าสิบครั้ง หอคอยสุดท้ายที่มีรูปแบบดั้งเดิมถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1868 และถูกทำลายในปีค.ศ. 1884 โดยในปีค.ศ. 1907 มีการย้ายที่ตั้งหอไปสร้างตัวอาคารใหม่ใกล้กับที่ตั้งของหอเดิม หอกระเรียนเหลืองเดิมโดยอันเจิ้นเหวินในช่วงราชวงศ์หมิง แม้จะมีการย้ายที่ตั้งในปัจจุบันของหอคอยบนเนินเขางู ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งเดิมและห่างออกไปหนึ่งกิโลเมตร แต่ตำนานของหอเดิมก็ยังได้รับความนิยมที่เล่าขานถึง หอคอยแห่งนี้อดีตยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเต๋า และเป็นแหล่งรวมบรรดาปราชญ์ นักกวีและปัญญาชนจากทั่วทุกสารทิศ


     หอแห่งนี้และบริเวณโยรอบได้ยกให้เป็นอุทยานหอกระเรียนเหลือง ( Yellow Crane Tower Park) มีการจัดบริการทัวร์ที่สามารถติดต่อได้ที่ทางเข้า ด้านบนของหอคอยมีมุมมองที่กว้างขวางสามมรถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของบริเวณโดยรอบและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความงดงามของแม่น้ำแยงซี หอกระเรียนเหลืองถือเป็นหนึ่งในสี่หอคอยที่ยิ่งใหญ่ของจีน เพราะรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะหอคอยโบราณ ที่ได้รับการบูรณะโครงสร้างด้วยวัสดุที่ทันสมัยรวมถึงการสร้างลิฟต์ ในแต่ละระดับชั้นมีการแสดงผลงานและนิทรรศการของตัวเอง บริเวณใกล้เคียงในทิศตะวันออกบนเนินเขา มีระฆังวัดขนาดใหญ่ให้เข้าชมโดยนักท่องเที่ยวต้องเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเพื่อเข้าชม มีการแสดงฟ้อนรำที่ลานสนามด้านตะวันตกในช่วงการเฉลิมฉลองวันชาติจีน (ทุกสัปดาห์ที่ 1 ตุลาคม) หอแห่งนี้ถูกจัดเป็นพื้นที่ AAAAA หรือพื้นที่ที่สวยงามระดับสูง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติของจีน
เครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: