Travel Update :

บุโรพุทโธ วัดพุทธโบราณนิกายมหายานที่สำคัญในอินโดนีเซีย


บุโรพุทโธ วัดพุทธโบราณนิกายมหายานที่สำคัญในอินโดนีเซีย


บุโรพุทโธ หรือ บาระพุทโธ เป็นวัดพุทธศาสนานิกายมหายานของศตวรรษที่ 9 ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขต Muntilan ในภาคกลางของเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย โบโรบูดูร์เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดแห่งนี้เป็นโบราณสถานที่ประกอบสร้างด้วยฐานจำนวนเก้าชั้นแบบซ้อนทับลดหลั่นกันขึ้นไปเรื่อย ๆ เหมือนพีระมิด หกชั้นแรกเป็นฐานสี่เหลี่ยมและสามชั้นบนเป็นฐานทรงวงกลม โดยมีโดมขนาดใหญ่ที่ถูกตกแต่งด้วยแผ่นผนัง 2,672 แผ่นและรูปปั้นพระพุทธรูปกว่า 504 รูปอยู่ตรงกลางของศาสนสถาน โดมกลางถูกล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปทั้งหมด 72 องค์ซึ่งแต่ละองค์จะประดิษฐานอยู่ในเจดีย์อีกชั้นหนึ่ง หรือก็คือตัวโดมนั้นถูกล้อมรอบด้วยเจดีย์ที่มีองค์พระพุทธรูปประดิษฐานภายในนั้นเอง


     การออกแบบวัดเป็นไปตามสถาปัตยกรรมของชาวพุทธชวาซึ่งผสมผสานระหว่างศาสนาพื้นเมืองของอินโดนีเซีย วัดนี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะจักรวรรดิคุปตะที่สะท้อนอิทธิพลของอินเดียต่อภูมิภาคแห่งนี้ แต่ตัววัดเองก็มีฉากและองค์ประกอบของชนพื้นเมืองมากพอที่จะทำให้ บุโรพุทโธเป็นเอกลักษณ์ของอินโดนีเซีย ศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธเจ้าและเป็นสถานที่สำหรับแสวงบุญของชาวพุทธ จากการเดินทางของผู้แสวงบุญที่เริ่มต้นที่ฐานของวัดและตามเส้นทางรอบวัดขึ้นไปด้านบน สามระดับสัญลักษ์ของการสร้างทางสถาปัตยกรรมของวัดแห่งนี้สะท้อนแนวคิดที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของจักรวาลวิทยาทางพุทธศาสนา หรือสัญลักษณ์แทนคำสอนของศาสนาพุทธ ส่วนที่หนึ่ง Kamadhatu (โลกแห่งความปรารถนา) หมายถึงกิเลศที่ทำให้มนุษย์ลุ่มหลง, ส่วนที่สอง Rapudhatu (โลกแห่งรูปแบบ) หมายถึงการเริ่มหลุดพ้นจากกิเลศ และ ส่วนที่สาม Arupadhatu (โลกของความไร้รูปร่าง) หมายถึงการรู้ตื่นและเบิกบาน     หลักฐานแสดงให้เห็นว่าบุโรพุทโธ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 และต่อมาถูกทิ้งร้างหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรฮินดูในศตวรรษที่ 14 ในเกาะชวาและชาวชวาที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม บุโรพุทโธถูกรับรู้ถึงการดำรงอยู่อีกครั้งไปทั่วโลกในปี ค.ศ. 1814 โดยเซอร์โธมัสสแตมฟอร์ดราฟเฟิลส์จากนั้นเจ้าผู้ครองเมืองชวาของอังกฤษ ได้ทำการรับบูรณะและรักษาในหลายครั้ง โครงการฟื้นฟูที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1975 และ 1982 โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย และต่อมายูเนสโกก็เข้ามารองรับให้วัดแห่งนี้เป็นรายการของมรดกโลกของยูเนสโก บุโรพุทโธเป็นวัดในพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันวิสาขบูชาหนึ่งในวันสำคัญทางศาสนาพุทธศาสนสถานอย่างบุโรพุทโธเป็นตัวเลือกที่นิยมสำหรับการแสวงบุญของชาวพุทธในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในอินโดนีเซีย

เครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: