Travel Update :

นั่งรถวินเทจ ชมเมืองเก่าฮาวานา เมืองสวยมีเอกลักษณ์แห่งคิวบา

นั่งรถวินเทจ ชมเมืองเก่าฮาวานา เมืองสวยมีเอกลักษณ์แห่งคิวบา

เมืองฮาวานาเก่าได้ถูกบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1982 เมืองฮาวานาเก่าเป็นเขตศูนย์กลางเมืองและเป็นหนึ่งในสิบห้าเขตเทศบาลของเมืองฮาวานา ประเทศคิวบา ทุกวันนี้ เมืองฮาวานาที่บรรจุเขตเมืองศูนย์กลางดังเดิมหรือเมืองฮาวานาเก่าเข้ามาด้วย ทำให้เมืองมีความหนาแน่นของประชากรที่อันดับสองของประเทศ ในพื้นที่เขตเมืองฮาวาน่าเก่ามีตำแหน่งของกำแพงดังเดิมของเมืองฮาวานาที่ถือเป็นขอบเขตความเป็นศิลปะแบบสมัยใหม่ของเขตเมืองฮาวาน่าเก่า


     ฮาวาน่าถูกค้นพบโดยชาวสเปนในปี ค.ศ. 1519 ในอ่าวธรรมชาติของอ่าวฮาวาน่า มันกลายเป็นจุดหยุดเพื่อการบรรจุทรัพย์สมบัติของเรือเดินทางสเปน ด้วยการข้ามระหว่างโลกใหม่และโลกเก่า ในศตวรรษที่ 17 มันจึงเป็นหนึ่งในศูนย์ท่าต่อเรือหลัก เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ศิลปะทางสถาปัตยกรรมในสไตล์บาร็อคและนีโอคลาสสิก อาคารหลายหลังพังยับเยินในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 แต่มีการซ่อมแซมอาคารจำนวนมากเหล่านั้น ถนนแคบ ๆ ของเขตเมืองฮาวาน่าเก่ามีอาคารหลายหลังคิดเป็นหนึ่งในสามของอาคารประมาณ 3,000 หลังที่พบได้ในเขตเมืองฮาวานน่าเก่า เขตเมืองนี้จึงถือเป็นเมืองโบราณที่เกิดขึ้นจากท่าเรือ ศูนย์ราชการและ Plaza de Armas


     ในปี ค.ศ. 1555 เมืองฮาวานาเก่า ถูกทำลายและเผาโดยฌาคส์เดอซอร์ โจรสลัดชาวฝรั่งเศส โจรสลัดยึดเมืองฮาวาน่าได้อย่างง่ายดาย เขาได้ทำการปล้นเมืองและเผาทำลายเมืองย้อยยับ หลังจากนั้นเขาก็ออกไปโดยไม่ได้รับความมั่งคั่งมหาศาลที่เขาหวังว่าจะได้พบในฮาวานา และเมืองยังคงพังทลายลงจากไฟที่เผาลามไปทั่วเมือง ตั้งแต่อุบัติการ์ครั้งนั้นชาวสเปนนำทหารมาและเริ่มสร้างป้อมปราการรวมถึงกำแพงเพื่อปกป้องเมือง โดยมี Castillo de la Real Fuerza เป็นป้อมปราการแรกที่สร้างขึ้น ริเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1558 การก่อสร้างดำเนินการโดยวิศวกรนาม Bartolomé Sanchez ต่อมาทางประเทศคิวบาได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเขตเมืองฮาวาน่าเก่า ผ่านความพยายามของสำนักงานประวัติศาสตร์แห่งเมืองกำกับโดย Eusebio Leal

เครดิต : en.wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: