Travel Update :

สวยหยุดโลก! อุทยานธรณีโลกหยุนไถซาน สวรรค์บนดินแห่งเมืองจีน

สวยหยุดโลก! อุทยานธรณีโลกหยุนไถซาน สวรรค์บนดินแห่งเมืองจีน

ภูเขาอุทยานธรณีโลกหยุนไถซาน ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Jiaozuo ทางตอนใต้ของเทือกเขา Taihangshan ด้วยพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 556 ตารางกิโลเมตร อุทยานธรณีนี้เป็นรูปแบบเครื่องหมายของรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่งดงามขึ้น จากกระบวนการอุทกพลศาสตร์ร่วมกับธรรมชาตินิเวศวิทยาและวัฒนธรรมที่ตกทอดเป็นทัศนียภาพแห่งความงาม


     ภูเขาอุทยานธรณีโลกนี้ ประกอบด้วยชุดของวัตถุทางธรณีวิทยาที่มีความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ซ้ำกันอีกทั้งยังมีคุณค่าความงามที่ถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาท้องถิ่น ภายใต้การเกิดที่ยิ่งใหญ่ของระบบรอยเลื่อนของเปลือกโลก ธรณีสัณฐานของหยุนไถได้แสดงถึงมรดกทางธรณีวิทยาในขบวนการของการเกิดธรณีแปรสัณฐานใหม่ ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 23 ล้านปีก่อน


     อุทยานธรณีนี้ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ลิงทางธรรมชาติในภาคเหนือของจีนแผ่นดินใหญ่ มากไปกว่านั้นภูเขาอุทยานธรณีหยุนไถซานมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในมากมาย ได้แก่ น้ำพุและน้ำตกในเขตหยุนไถซาน, ช่องเขาและลำธารภูเขาของพื้นที่ Qinglongxia, กำแพงหินสูงตระหง่านของพื้นที่ Fenglinxia, น้ำทะเลใสของแม่น้ำ Qingtianhe, Crest Ridge of the Dragon Shennongshan Mountain ทั้งหมดนี้เป็นทัศนียภาพที่งดงามตระการตาสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะได้เพลิดเพลินในระหว่างการเยี่ยมชมภูเขาอุทยานธรณีหยุนไถซาน

เครดิต : globalgeopark.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: