Travel Update :

เคียฟเปเชิร์สกลาวรา อารามประวัติศาสตร์อันวิจิตรงดงาม แห่งกรุงเคียฟ ยูเครน

เคียฟเปเชิร์สกลาวรา อารามประวัติศาสตร์อันวิจิตรงดงาม แห่งกรุงเคียฟ ยูเครน

เป็นอารามทางประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ ชื่อของอารามเป็นหนึ่งในย่านเมืองเคียฟเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศยูเครน ตั้งแต่พื้นฐานในฐานะวัดถ้ำในปีค.ศ.1051 อารามได้กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของศาสนาคริสต์นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ในยุโรปตะวันออก ร่วมกับมหาวิหารเซนต์โซเฟีย โดยองค์กรยูเนสโกได้จารึกไว้ในฐานะมรดกโลก อารามแห่งนี้เป็นวัดที่มีความซับซ้อนและถือเป็นสถานที่แห่งการอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อารามแห่งนี้ไม่เพียง แต่ตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของเมืองเคียฟเท่านั้น แต่พื้นที่ี่ตั้งอยู่ยังเป็นเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำชาติที่แตกต่างจากวิหารเซนต์โซเฟีย


     อารามถ้ำเคียฟเปเชิร์สกลาวรา เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเคียฟ มีการจัดแสดงนิทรรศการเป็นชุดๆ เกี่ยวกับดินแดนบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบราณสถานและสถาปัตยกรรมมากมายในอดีต รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุต่างๆ ภายในโบสถ์และถ้ำ มีบทความเกี่ยวกับวัตถุโลหะล้ำค่า จัดแสดงภาพพิมพ์ของเหล่านักบวชหรือพระและภาพถ่ายลำดับชั้นของโบสถ์ที่หาดูได้ยาก


     นิทรรศการหลักที่จัดแสดงในอารามนั้นประกอบด้วยบทความตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 นอกจากนั้นก็มีการจัดแสดงถ้วยไม้กางเขน,ไม้กางเขนและสิ่งทอโบราณจากศตวรรษที่ 16 ถึง 19 อีกส่วนที่เหลือของอารามจัดแสดงสิ่งของจำพวกของสะสม และมีกิจกรรมเวริก์ช๊อปต่างๆ ให้ได้ทำภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ สิ่งที่น่าสนใจนอกจากเหล่านิสรรศการที่จัดแสดงก็คือการให้บริการทัวร์ชมสุสานซึ่งบรรจุซากศพของนักบุญออร์โธดอกซ์กับวัตถุโบราณ และการเข้าชมถ้ำมีความน่าสนใจทางธรณีวิทยาเพราะถูกขุดลงไปในดินเหลือง ถือว่าเป็นหนึ่งในถ้ำที่เกิดขึ้นอย่างน่าสนใจที่สุดในโลก

เครดิต : en.wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: