Travel Update :

คันซอเรสค์ อัศจรรย์หมู่บ้านซ่อนแอบในหุบเขา ที่ประเทศอาร์เมเนีย

คันซอเรสค์ อัศจรรย์หมู่บ้านซ่อนแอบในหุบเขา ที่ประเทศอาร์เมเนีย

คันซอเรสค์ เป็นหมู่บ้านและชุมชนในชนบท ในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดไซยูนิค ในประเทศอาร์เมเนีย ตัวหมู่บ้านอยู่ทางขวาของทางหลวงโกริค-สแตปพารเนเกอร์ ลักษณะของหมู่บ้านตั้งอยู่บนเนินเขาคอร์ดีซอส (Deep Gorge) ที่สูงชัน ชื่อนั้นได้ถูกตั้งตามประเพณีและวัฒนธรรมบริเวณนั้น หากข้ามสะพานที่ปากทางเข้าหมู่บ้านจะพบถนนที่จะเชื่อมไปทางเมืองต่างๆ อย่างเมือง Lachin และ Stepanakert


     หมู่บ้านคันซอเรสค์ใหม่ (พื้นที่ที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน) ถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2493 หมู่บ้านตั้งอยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,580 เมตร และมีพื้นที่รวมกว้างถึง 42,330 ไร่ สถาบันสถิติแห่งชาติของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย (ARMSTAT) รายงานว่าในหมู่บ้านนี้มีประชากรอาศัยอยู่ 2,260 คนในปีพ.ศ.2553 ซึ่งได้เพิ่มขึ้นจาก 1,992 คนในการสำรวจสำมะโนประชากรประจำปี พ.ศ. 2544 โดยมีโครงสร้างประชากรพื้นฐานในปีพ.ศ. 2552 ทั้งหมด 516 ครัวเรือน ประกอบไปด้วยผู้หญิง 1,262 คนและผู้ชาย 1,130 คน


     หมู่บ้านคันซอเรสค์ เป็นที่รู้จักว่าเป็นหมู่บ้านในหุบเขาลึกที่เป็นหินมีลักษณะรูปทรงงดงาม และเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนถ้ำโบราณและชุมชนถ้ำประดิษฐ์ ซึ่งปัจจุบันถ้ำบางแห่งถูกใช้เป็นคอกม้าและโกดังเก็บของ ซึ่งถ้ำเหล่านี้เคยถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยจนถึงปีพ.ศ.2493 ด้านล่างของหุบเขาจะพบโบสถ์ St.Hripsime ซึ่งมีอายุย้อนกลับไปตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ด้านบนหุบเขาเลยทางด้านขวามีพระอาราม Anapat กับหลุมฝังศพของ Mkhitar Sparapet นอกจากนี้ยังมีโบสถ์ถ้ำ St.Tatevos ในบริเวณใกล้เคียงเครดิต : en.wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: