Travel Update :

Sidon Sea Castle ป้อมปราการเก่าแก่ แห่งเมืองท่า Sidon ประเทศเลบานอน


Sidon Sea Castle ป้อมปราการเก่าแก่ แห่งเมืองท่า Sidon ประเทศเลบานอน


Sidon Sea Castle ป้อมปราการแห่งดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดในเมืองท่า อย่าง Sidon ประเทศเลบานอน สร้างขึ้นโดยเหล่านักรบครูเสดในศตวรรษที่ 13 ประกอบด้วยหอคอย 2 หอคอยเชื่อมต่อกันด้วยกำแพง กำแพงด้านนอกมีการใช้เสาโรมันเป็นแนวเสริม การสร้างเสาเป็นแนวแบบนี้ ในอดีตมักพบเห็นได้ในป้อมปราการที่สร้างขึ้นใกล้กับแถบถิ่นอาศัยของชาวโรมัน


     เมือง Sidon ตั้งอยู่บนชายฝั่งแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของประเทศเลบานอน มีความเชื่อว่าทั้งเกาะและปราสาทแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งของพระราชวังของกัษัตริย์แห่ง Phoenician และอนุสาวรีย์ของ Phoenician อีกหลายแห่ง แต่ก็ถูกทำลายโดย Esarhaddon และภัยธรรมชาติอย่าง แผ่นดินไหว นอกจากนี้ เกาะแห่งนี้ยังเป็นเกราะป้องกันจากการรุกรานภายในเมืองอีกด้วย     เมือง Phoenician โบราณ อันมีคุณค่าทั้งทางศาสนา การเมือง และการค้า ได้รับการกล่าวขานว่ามีอายุยาวนานถึง 4,000ปี ก่อนคริสตศักราช และในช่วงศตวรรตที่ 13 เหล่านักรบครูเสตก็ได้สร้าง Sidon's Sea Castle แห่งนี้ เพื่อเป็นป้อมปราการ ป้องกันเก่าเล็กๆ แห่งนี้ ถึงแม้จะได้รับความเสียหายจากสงครามไปบ้างบางส่วน แต่ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่จนมีสภาพดังในปัจจุบันเครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: