Travel Update :

วัดเขาเต่า วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง ประเทศมาเลเซีย


วัดเขาเต่า วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง ประเทศมาเลเซีย


วัด Kek Lok Si หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ วัดเขาเต่า เป็นวัดทางพุทธศาสนาตั้งอยู่ใน Air Itam เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย และยังเป็นศูนย์กลางแห่งการแสวงบุญของเหล่าพุทธศาสนิกชนของชาวเอเชีย ไม่ว่าจะมาจาก ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการผสมผสานกันอย่างกลมกลืนของพุทธศาสนานิกายมหายาน พุทธศาสนานิกายเถรวาท และพิธีกรรมจีนโบราณ แสดงออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและงานศิลปะ รวมถึงในกิจกรรมประจำวันของผู้นับถือ


     เหล่าอาคารทั้งหลายของวัดแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี 1890-1930 โดยได้รับอิทธิพลจากเจ้าอาวาส Beow Lean จุดเด่นที่น่าดึงดูดของวัดคือ สถูปเจดีย์เจ็ดชั้น หนึ่งในหนึ่งหมื่นพระสถูปของพระพุทธเจ้า โดยมีเศวตศิลา หรือหินแกะสลักพระพุทธรูป และรูปปั้นพระพุทธรูปสำริดกว่า 1,000 องค์ ยิ่งไปกกว่านั้นยังมี รูปปั้นเทพเจ้าแห่งความเมตตา เจ้าแม่กวนอิม ความสูงกว่า 36.57 เมตรอีกด้วย     วัด Kek Lok Si เรียกได้ว่าเป็นจุดรวมของเทศกาลของชุมชนชาวจีนในปีนัง เป็นเวลากว่า 30 วันหลังวันตรุษจีน วัดแห่งนี้ยังคงเปิดให้เข้าได้อยู่จนถึงดึก ในขณะเดียวกันก็ถูกประดับประดาไปด้วยแสงสว่างหลากหลายพันดวง เปลี่ยนทิวทัศน์ให้กลายเป็นทะเลแห่งแสง หากเป็นในช่วงวันเทศกาลก็จะมีการตกแต่งด้วยโคมไฟนับพันจากผู้บริจาค เทศกาลอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ก็จะมีการเดินของพระหลายร้อยองค์จากประเทศไทยที่วัดแห่งนี้ ปีละครั้งหรือ 2 ครั้ง
เครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: