Travel Update :

ชมความสวยงามของ เกาะบอร์เนียว ว่าที่เมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซีย

ชมความสวยงามของ เกาะบอร์เนียว ว่าที่เมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซีย

เกาะบอร์เนียว เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก และใหญ่ที่สุดในเอเชีย ศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะชวา ทางตะวันตกของสุลาเวสี และทางตะวันออกของเกาะสุมาตรา โดยเกาะบอร์เนียวแห่งนี้ ถูกแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซียและบรูไนทางเหนือ และประเทศอินโดนีเซีย ทางตอนใต้


     ความสำคัญของเกาะเบอร์เนียวแห่งนี้ คือ เป็นเกาะที่เป็นที่ตั้งของป่าฝนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ได้รับความสนใจอีกครั้งเนื่องจากประธานาธิบดีประเทศอินโดนีเซีย ประกาศว่ามีแผนการจะย้ายเมืองหลวงจากการ์ตาไปยังเมืองใดเมืองหนึ่งในเกาะเบอร์เนียว


     ป่าฝนบริเวณเกาะบอร์เนียวมีอายุประมาณ 140 ล้านปี ทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในป่าฝนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการวิวัฒนาการและการกระจายพันธุ์พืชและสัตว์ป่าหลายชนิด และยังเป็นหนึ่งในแหล่งอาศัยตามธรรมชาติที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งที่เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตของลิงอุรังอุตัง ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธ์หลายๆ ชนิด เช่น ช้างบอร์เนียว แรดสุมาตราตะวันออก เสือดาว

เครดิต : en.wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: