Travel Update :

น้ำตก Palouse ธรรมชาติอันสวยงามแห่ง รัฐวิชิงตัน สหรัฐอเมริกา

น้ำตก Palouse ธรรมชาติอันสวยงามแห่ง รัฐวิชิงตัน สหรัฐอเมริกา

น้ำตก Palouse ตั้งอยู่บนแม่น้ำ Palouse ห่างจากจุดบรรจบกับแม่น้ำ Snake River ประมาณ 6 กิโลเมตร ทางตะวันออกของ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา น้ำตก Palouse มีความสูงกว่า 60 เมตร ซึ่งน้ำตกส่วนบนสูงประมาณ 6.1 เมตร และไหลไปทางเหนือถึงตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทางประมาณ 305 เมตร และตกลงอีกครั้งบริเวณน้ำตกส่วนล่างอีกประมาณ 60 เมตร


     ข้อมูลทางธรณีวิทยา พบว่า บริเวณนี้ มีโครงสร้างเป็นหุบเขาลึกกว่า 115 เมตร ซึ่งสามารถมองเห็นแนวหินบะซอลต์บริเวณลุ่มน้ำ Columbia ซึ่งน้ำตกเหล่านี้ เป็นส่วนสำคัญของ channeled scablands ทางตอนใต้ของรัฐบริติชโคลัมเบีย และ รัฐวอชิงตัน หุบเขาโดยรอบถูกสร้างขึ้นเมื่อน้ำท่วม Missoula ทำให้เกิดการเปลี่ยนเส้นทางใหม่ของแม่น้ำขึ้น


     เนื่องจากน้ำตก Palouse อยู่ภายใต้การดูเลของ Palouse Falls State Park ของรัฐวอชิงตัน จึงกลายเป็นน้ำตกที่มีความสำคัญ รวมถึงเป็นตัวอย่างของลักษณะน้ำตกที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคบริเวณนี้ นอกจากนี้ ที่ Palouse Falls State Park ยังมีจุดชมวิวน้ำตกที่จัดสรรไว้สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่จอดรถและบริเวณที่ตั้งแคมป์


เครดิต : en.wikipedia.org
amazingplacesonearth.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: