Travel Update :

Imlil หมู่บ้านท่ามกลางหุบเขาอันยิ่งใหญ่ แห่งโมร๊อกโก


Imlil หมู่บ้านท่ามกลางหุบเขาอันยิ่งใหญ่ แห่งโมร๊อกโก


Imlil หมู่บ้านเล็กๆ บริเวณเทือกเขาแอตลาสของโมร็อกโก ตั้งอยู่ในเขต Al Haouz ที่ระดับ 1,800 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ภาพของหมู่บ้านแห่งนี้ และทัศนียภาพของเทือกเขาโมร็อกโก ปรากฎอยู่ในหนึงสือของ James A. Miller ชื่อ Imlil จัดพิมพ์โดย Westview Press


     หมู่บ้านแห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขา Jebel Toubkal ยอดเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกาตอนเหนือ หมู่บ้าน Imlil เป็นแหล่งรวมของเทือกเขา Toubkal ที่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย เนื่องจากการเรียงตัวของเทือกเชา และเป็นจุดสิ้นสุดของถนน tarmac กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของภูมิภาค


     Imlil เป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้น เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไหลผ่านระหว่างทางสู่ Toubkal ชุมชนดั้งเดิมยังคงมีอยู่ในหุบเขาบริเวณรอบๆ เช่น Tamatert, Ait Souka, Mzikene และ Arhrene นอกจากนี้ Imlil เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น วอลนัท แอปเปิ้ล และเชอร์รี่
เครดิต : en.wikipedia.org
amazingplacesonearth.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: