Travel Update :

The Alcázar Of Seville พระราชวังเก่าแก่ รากฐานศิลปะสไตล์ Mudéjar ที่ประเทศสเปน


The Alcázar Of Seville พระราชวังเก่าแก่ รากฐานศิลปะสไตล์ Mudéjar ที่ประเทศสเปน


พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ปกครองชาว Moorish ที่ปกครองคาบสมุทรตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในตัวอย่างอันโดดเด่นที่สุดของงานศิลปะสไตล์ Mudéjar ที่ยังคงดำรงอยู่ในปัจจุบัน ราชวังตั้งอยู่ในเมือง Seville ทางตอนใต้ของประเทศสเปน


     พระราชวังในช่วงแรก มีการสร้างและตกแต่งด้วยรูปแบบตามศาสนาอิสลาม แต่ต่อมาก็ถูกยึดโดยกษัตริย์คาทอลิกแห่งสเปน ทำให้รูปแบบการตกแต่งถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นเป็นศิลปะสไตล์ Gothic, Renaissance และ Romanesque ผสมผสานรวมกันกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามแบบเดิม จนกลายเป็นลักษณะเฉพาะตัว เรียกว่า ศิลปะแบบ Mudéjar


     ถึงแม้จะเป็นพระราชวังเก่าที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ยังคงได้รับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีต่างๆ หรือมีไว้ต้อนรับบุคคลสำคัญของประเทศอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อปี 1987 พระราชวังแห่งนี้ก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากของประเทศสเปน
เครดิต : theculturetrip.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: