Travel Update :

Albert Dock ท่าเรือโบราณสมัยสงครามโลก ที่เมืองลิเวอร์พูล อังกฤษ


Albert Dock ท่าเรือโบราณสมัยสงครามโลก ที่เมืองลิเวอร์พูล อังกฤษ


ท่าเรือ Royal Albert เป็นหนึ่งในอาคารท่าเรือและคลังเก็บสินค้าในเมือง Liverpool ประเทศอังกฤษ ได้รับการออกแบบโดย Jesse Hartley และ Philip Hardwick ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 1846 เรียกได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างแรกในแถวสหราชอาณาจักรที่ใช้โครงส้รางจากเหล็ก อิฐ และหิน โดยไม่มีโครงสร้างอื่นใดเลยที่ทำจากไม้ ส่งผลให้อาคารแห่งนี้ เป็นอาคารแห่งแรกที่ไม่ติดไฟ เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ แห่งแรกของโลกเลยก็ว่าได้


     ในช่วงเวลาที่ก่อสร้างท่าเรือ Royal Albert นี้ อยู่ในช่วงที่รูปแบบการเทียบท่าเรือกำลังค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากในยุคหลังมีการขนถ่ายสินค้าจากเรือสู่คลังสินค้าได้โดยตรง ทำให้สองปีหลังจากการสร้างท่าเรือแห่งนี้สำเร็จ มีการดัดแปลงท่าเรือ โดยได้นำเครนระบบไฮโดรลิกมาใช้เป็นที่แรกของโลก แต่หลังจากกลายเป็นฐานที่ตั้งให้กองทัพเรือเพื่อรองรับเรือ British Atlantic Fleet และได้รับความเสียหายไปช่วงหนึ่ง ก็มีการปรับปรุงท่าเรือให้กลับมาดังที่เห็นในสภาพปัจจุบัน     ปัจจุบันท่าเรือ Royal Albert กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมือง และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวได้อย่างหลากหลายมากที่สุดในอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การ UNESCO โดยยกให้เป็นท่าเรือและคลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาอาคารของสะสมใน Grade I ของสหราชอาณาจักรอีกด้วย
เครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: