Travel Update :

Big Hole หลุมยักษ์แห่ง Kimberley อดีตเหมืองเพชรอันรุ่งเรือง ในแอฟริกาใต้


Big Hole หลุมยักษ์แห่ง Kimberley อดีตเหมืองเพชรอันรุ่งเรือง ในแอฟริกาใต้


Big Hole, Open Mine, Kimberley Mine หรือ Tim Kuilmine เป็นทั้งหลุมเปิดและเหมืองใต้ดินใน Kimberley ประเทศแอฟริกาใต้ ได้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นหลุมที่ลึกที่สุดที่สุดด้วยมือ โดยมีความพยายามที่จะทำให้หลุมยักษ์แห่งนี้ ขึ้นทะเบียนกลายเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2000 เดิมทีบริเวณแห่งนี้เป็นภูเขาราบเรียบ แต่หลังจากการค้นพบเพชร จึงได้มีการขุดหา แต่เนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีใดๆ การขุดจึงเป็นเพียงการใช้อุปกรณ์อย่างมือและพลั่ว


     เหมืองเพชร Kimberley มีพื้นที่กว่า 17 เฮกเตอร์ กว้าง 463 เมตร ลึก 240 เมตรและเคยเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 1871 ถึง 1914 เมื่อการทำเหมืองได้ปิดตัวลง พื้นที่หลุมขนาดใหญ่แห่งนี้จึงได้หลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของเมือง โดยในปี 1960 ได้มีการเก็บรวบรวมวัตถุโบราณของ Kimberley รวมถึงอาคารเก่าแก่ต่างๆ และของที่ระลึกมากมาย     เนื่องจากเหมืองเพชรเก่า Kimberley นี้ ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนมักจะนิยมมาท่องเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังมี Visitor Centre ที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวอันหลากหลายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่เหมืองเพชรแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีบริการทัวร์กับไกด์ในพื้นที่ และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการใช้ประโยขน์จากเหมืองเก่าให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนได้เป็นอย่างดีทีเดียวเครดิต : en.wikipedia.org
thebighole


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: