Travel Update :

The Cathedral of Christ the Saviour โบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์ที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลก


The Cathedral of Christ the Saviour โบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์ที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลก


มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ (The Cathedral of Christ the Saviour) เป็นมหาวิหารสไตล์รัสเซียออร์โธด็อกซ์ ตั้งอยู่ในในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย อยู่บนฝั่งทางเหนือของแม่น้ำMoskva ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของKremlin ด้วยความสูงทั้งหมดกว่า 103 เมตร ทำให้มหาวิหารแห่งนี้ กลายเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลก รองมาจากมหาวิหาร Romanian People's Salvation ในBucharest ประเทศโรมาเนีย


     โบสถ์ปัจจุบันเป็นโบสถ์แห่งที่สองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางมหาวิหารแห่งนี้ ซึ่งเดิมโบสถ์เก่าที่ถูกสร้างในช่วงศตวรรษที่ 19 ที่ใช้เวลากว่า 40 ปีในการสร้าง ได้ถูกทำลายลงตามคำส่งของผู้น้ำโซเวียต Joseph Stalin ในปี 1931 เพื่อเป็นพื้นที่ให้แก่การสร้างราชวังอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสภานิติบัญญัติของโซเวียตในขณะนั้น ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อ 1937 และได้หยุดการก่อสร้างไปในปี 1941 เนื่องจากการรุกรานของกองทัพเยอรมันนี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2     เดือนกุมภาพันธ์ ปี 1990 Russian Orthodox Church ได่รับการอนุญาตจากรัฐบาลโซเวียตให้สร้างโบสถ์เซนต์เดอะซาเวียร์ขึ้นใหม่ โครงสร้างต่างๆเริ่มดำเนินการในปี 1992 แต่ได้รับการบริจาคเงินจากชาวรัสเซียกว่า 1 ล้านคน เพื่อสร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่สำคัญสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และได้รับยกย่องให้เป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลกอีกด้วย
เครดิต : en.wikipedia.org
amusingplanet.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: