Travel Update :

อัศจรรย์ประภาคารบนยอดเสาหินใจกลางทะเล ที่ประเทศกรีซ

อัศจรรย์ประภาคารบนยอดเสาหินใจกลางทะเล ที่ประเทศกรีซ

ประภาคารริมทะเล หรือ Lighthouse จะมีลักษณะเป็นหอคอยสูงตั้งอยู่ริมมหาสมุทร ทำหน้าที่จุดสัญญาณไฟเพื่อช่วยเหลือในการเดินเรือสำหรับการทำทางในทะเลหรือแม่น้ำ และยังใช้บอกจุดอันตรายริมชายฝั่งเพื่อความปลอดภัยในการเทียบท่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินเรือสมัยก่อน ซึ่งประภาคารหลายแห่งมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเช่นเดียวดับ “ประภาคารแห่งกรีซ”


     ประภาคารแห่งประเทศกรีซตั้งอยู่ที่อานดรอสหมู่เกาะในกรีซ ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปีพ.ศ.2440 ใกล้กับปราสาทแห่งหนึ่งในอานดรอส ได้ชื่อว่าเป็นประภาคารระบบอัตโนมัติหรือไม่ต้องมีคนเฝ้าแห่งแรกของประเทศ ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเดินเรือที่สะดวกและแม่นยำกว่า


     ประภาคารแห่งนี้มีความพิเศษอยู่ที่การตั้งอยู่บนหินโสโครกที่อยู่ริมชายฝั่งทะเล มีลักษณะเป็นหอคอยที่ตั้งอยู่บนเสาหินซึ่งลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นจากการทีหินถูกทะเลกัดกร่อนมาเป็นเวลานานจนเหลือแต่ฐานหลักที่กำลังรองรับเพียงประภาคารเท่านั้น ทำให้เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสะดุดตา ราวกับเป็นสถานที่สวยแปลกในนวนิยายสักเรื่องเครดิต : atlasobscura.com
amazingplacesonearth.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: