Travel Update :

เที่ยวคามิโคจิ ชมธรรมชาติงดงาม ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น


เที่ยวคามิโคจิ ชมธรรมชาติงดงาม ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น


หุบเขาคามิโคจิ (Kamikochi Mountain) เป็นหุบเขาสูงที่อยู่ในภูมิภาคตะวันตกของจังหวัดนากาโน่ ประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติ Chūbu-Sangaku National Park ได้ถูกเก็บรักษาให้เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมแห่งชาติของประเทศ เป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติเพราะทีทํสนียภาพที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง


     ความสวยงามของหุบเขาคามิโคจิเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นและกลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยว หุบเขาแห่งนี้ยังมีฉายาว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น” และ “หุบเขาโยเซมิตีแห่งญี่ปุ่น” เพราะมีลักษณะทางธรรมชาติคล้ายกันคือภูเขาขนาดใหญ่สูงยาวประมาณ 18 กิโลเมตร มีความสูงประมาณ 1,400 เมตร เป็นหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นทางเหนือ


     ภูมิประเทศบริเวณหุบเขาคามิโคจิมีลักษณะค่อนข้างราบเรียบ เต็มไปด้วยบ่อน้ำที่มีชื่อเสียงอย่างบึง Takezawa,บำ Tashiro และบ่อ Myojin มีแม่น้ำที่ไหลผ่านหุบเขาซึ่งส่วนใหญ่มาจากการไหลบ่าของหิมะที่ละลายลงจนเกิดเป็นน้ำที่มีสีฟ้าและมีความใสมาก ด้วยความที่ละลายมาจากหิมะทำให้อุณหภูมิของแม่น้ำยังมีความเย็นแม้จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนก็ตาม โดยวิวทิวทัศน์ของหุบเขาแห่งนี้จะสวยงามแตกต่างกันไปตามฤดูกาล เช่นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขาก็จะถูกอาบด้วยสีเหลืองอร่ามของใบไม้
เครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: