Travel Update :

สะพานลอย tintagel แห่งดินแดนตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ


สะพานลอย tintagel แห่งดินแดนตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ


สะพานลอย tintagel ได้รับการคัดเลือกหลังจากการแข่งขันออกแบบระดับนานาชาติ เป็นสะพานแห่งใหม่ มีความยาวกว่า 58 เมตร สร้างตามแนวเส้นทางเดิมระหว่างประตูเมืองบนแผ่นดินใหญ่และลานบนแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล ซึ่งเชื่อมระหว่างสะพานแห่งปราสาทยุคกลางของตะวันตกเฉียงใต้ของอักฤษ กว่า 500 ปีที่แล้ว สองแห่งเข้าด้วยกัน


     สะพานแห่งนี้ ได้รับการออกแบบโดย ney & Partners และ William เป็นผู้เชื่อมโยงกับสะพานเหล่านี้ประกอบด้วยสะพานแขวนสองที่มีความยาวกว่า 30 เมตร ช่องว่างระหว่างกลาง ระยะกว่า 4 เซนติเมตร เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านระหว่างแผ่นดินและเกาะ ปัจจุบันและอตีด ประวัติศาสตร์และตำนาน กล่าวได้ว่า สะพานแห่งนี้พยายามที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริเวณชายฝั่ง ในขณะที่ปลดล็อคประวัติศาสตร์ เผยให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ไปพร้อมกันด้วย


     ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2019 ผู้เข้าชมจะสามารถเดินตามรอยเท้า ย้อนอดีตไปในยุคกลางของปราสาท Cornish และเพลิดเพลินไปกับวิวชายฝั่งที่ไม่เคยเห็น ที่มีมาตั้งแต่ยุคกลาง นอกจากนั้น สะพานแห่งนี้ถูกคาดหวังให้ช่วยลดปริมาณความแออัดภายนักท่องเที่ยวภายในปราสาทอีกด้วย


เครดิต : designboom.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: