Travel Update :

สะพาน Rialto Bridge สะพานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งเมืองเวนิช


สะพาน Rialto Bridge สะพานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งเมืองเวนิช


สะพาน Rialto Bridge สะพานอันเก่าแก่ที่สุดท่ามกลางสะพานทั้งสี่แห่ง ที่ทอดตัวยาวไปตาม Grand Canal ในเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี เชื่อมต่อ sestieri ของ San Marco และ San Polo ซึ่งได้รับการปรับปรุงบูรณะเป็นเวลาหลายครั้งตั้งแต่การก่อสร้างสะพานครั้งแรก ในศตวรรษที่ 12 และตอนนี้ก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเวนิส


     สะพานข้ามคลองครั้งแรกของ Grand Canal เป็นสะพานที่สร้างขึ้นในปี 1181 โดย Nicol Barattieri ถูกเรียกว่า Ponte della Moneta แต่ต่อมามีการพัฒนาและให้ความสำคัญกับตลาด Rialto ในฝั่งตะวันออก จึงทำให้มีการเพิ่มขึ้นของการจราจรบนสะพาน ดังนั้นจึงมีการส้รางสะพานไม้แทนที่ในปี 1255


     จนในปี 1503 ได้มีแนวคิดการสร้างสะพานหินขึ้น เพื่อรักษาสะพาน Rialto ไว้ จึงมีการยื่นโครงการสร้างสะพานหินเข้าพิจารณา แต่ก็มองเห็นว่าน่าจะไม่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ เนื่องจากโครงสร้างสะพานหินในตอนนั้นเป็นสะพานหินแบบเก่า ในขณะนั้นจึงไม่ได้ทำการสร้างสะพานหินทดแทนแต่อย่างใด ไม่นานหลังจากนั้น ในปี 1591 การออกแบบสะพานหินก็เสร็จสมบูรณ์ และมีรูปแบบคล้ายสะพานไม้เดิม และอยู่มาจนปัจจุบันนี้

เครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: