Travel Update :

Gergeti Trinity Church วิวทิวทัศน์อัศจรรย์โบสถ์บนยอดเขาในจอร์เจีย

Gergeti Trinity Church วิวทิวทัศน์อัศจรรย์โบสถ์บนยอดเขาในจอร์เจีย

โบสถ์ Holy Trinity Church อยู่ใกล้กับ Gergeti ใน Georgia มีชื่อเรียกกันว่า Gergeti Trinity Church โบสถ์แห่งนี้ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Chkheri ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร ใต้ภูเขา Kazbegi สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ cross-cupola เพียงแห่งเดียวใน Khevi


     โบสถ์ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนยอดเขา รายล้อมไปด้วยธรรมชาติของทิวเขาอันกว้างใหญ่ ทำให้โบสถ์แห่งนี้ กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจอร์เจีย กเขียนชาวจอร์เจียสมัยศตวรรษที่ 18 Vakhushti Batonishvili ได้เขียนถึงโบสถ์แห่งนี้ว่า ช่วงเวลานั้นถือเวลาที่อันตรายสำหรับศาสนาในแถบนี้ จึงได้มีการนำพระธาตุอันมีค่าจาก Mtskheta มาเก็บรักษาไว้


     ในช่วงการปกครองของโซเวียต ศาสนาทุกศาสนากลายเป็นสิ่งต้องห้าม และโบสถ์แห่งนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ปัจจุบัน โบสถ์แห่งนี้ได้กลายเป็นที่ตั้งของโบสถ์ออร์โธดอกซ์แห่งจอร์เจียและเป็นที่ตั้งของโบสถ์ Apostolic นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวยอดนิยมสำหรับนักเดินป่าในพื้นที่และสามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินขึ้นเขาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง


เครดิต : en.wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: