Travel Update :

ซูเปอร์ไคเลน สวนสาธารณะแห่งศิลปะ ที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวโคเปนเฮเกน

ซูเปอร์ไคเลน สวนสาธารณะแห่งศิลปะ ที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวโคเปนเฮเกน

ซูเปอร์ไคเลน (Superkilen) เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงในเขต Nørrebro แห่งเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค ได้รับการออกแบบโดยกลุ่มศิลปะ Superflex จนเกิดเป็นสวนสาธารณะรูปแบบใหม่ เป็นภูมิสถาปัตยกรรม หรือศิลปะและวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบวางแผน การอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคาร โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน 2012


     โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูปรับปรุงเมืองโดยเมืองโคเปนเฮเกน เพื่อต้องการพัฒนาเขต Nørrebro ให้มีมาตรฐานระดับของการพัฒนาเมืองแนวใหม่ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเมื่องอื่น ๆต่อไป ที่นี่ยังถูกใช้เป็นนิทรรศการศิลปะระดับโลก สวนสาธารณะซูเปอร์ไคเลนมีระยะทางยาวถึง 750 เมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่หลัก 3 ส่วน ได้แก่ จัตุรัสแดง,ตลาดสีดำและสวนสีเขียว


     สวนสาธารณะซูเปอร์ไคเลนมีลักษณะเป็นเหมือนสวนผสมกับศิลปะ แต่ละบริเวณนั้นถูกออกแบบและคิดมาแล้วอย่างดี เป็นสวนสาธารณะที่มีมากกว่าสีเขียวและต้นไม้ โดยแต่ละมุมนั้นจะมีลักษณะเป็นลานกว้างโดยมีการทาริ้วสีขาวเรียงกันเต็มพื้นถนนซึ่งมีความโค้งอย่างอิสระไม่จำกัดว่าเป็นเส้นตรงราวกับเป็นทางมเลายขนาดใหญ่ ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งพื้นถูกทาสีด้วยสีโทนร้อนทั้งสีแดง สีชมพูเข้ม สีชมพูอ่อนสลับกันไปอย่างสวยงาม ราวกับเป็นแกลอรี่ศิลปะยักษ์ใจกลางเมืองเครดิต : wikipedia.org
archdaily.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: