Travel Update :

ทะเลสาบคาวากุจิ ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟฟูจิริมทะเลสาบแห่งญี่ปุ่น


ทะเลสาบคาวากุจิ ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟฟูจิริมทะเลสาบแห่งญี่ปุ่น


ตั้งอยู่ในเขตเมือง Fujikawaguchiko และ Minobu ทางตอนใต้ของจังหวัด Yamanashi อยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ และตั้งอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดของทะเลสาบรอบภูเขาไฟ ความลึกประมาณ 800 เมตร อุณหภูมิจะเย็นในช่วงหน้าร้อนและกลายเป็นน้ำแข็งเป็นส่วนใหญ่ในช่วงหน้าหนาว นอกจากนี้ยังเป็นทะเลสาบที่มีชายฝั่งยาวที่สุดในบรรดาทะเลสาบทั้งห้าของภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย


     ทะเลสาบคาวากุจิ ตั้งอยู่ในสเขตของอุทบานแห่งชาติ Fuji-Hakone-Izu National Park เดิมทะเลสาบแห่งนี้ไม่มมีทางออกน้ำเพื่อระบายน้ำ ทำให้การตั้งรกรากถิ่นฐานบริเวณรอบๆ ค่อนข้างมีอุปสรรค แต่ก็ได้รับการดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาโดยการขุดคลองออกไปยังแม่น้ำซางามิ (Sagami River) ซึ่งดำเนินการเสร็จเมื่อปี 1914     เช่นเดียวกับทะเลสาบทั้ง5 ของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบคาวาคุจินี้ มีกิจกรรมให้ทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทสุดหรูที่ตั้งเรียงราย หรือกิจกรรมกลางแจ้งอย่างการเล่นโต้คลื่น หรือแม้แต่ตั้งแคมป์ นอกจากนี้ในสมัยเมจิ ที่ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นทะเลสายสำหรับการแข่งขันจับปลาซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในปี 2013 ทะเลสาบแห่งนี้ ได้ถูกเพิ่มชื่อเข้าไปเป็น หนึ่งในมรดกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทางวัฒนธรรมภูเขาไฟฟูจิเครดิต : wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: