Travel Update :

ชมภาพ 'อาหารมื้อค่ำสุดท้าย' จิตรกรรมฝาผนังของจริง จากฝีมือจิตรกรเอกของโลก

ชมภาพ 'อาหารมื้อค่ำสุดท้าย' จิตรกรรมฝาผนังของจริง จากฝีมือจิตรกรเอกของโลก

ภาพวาดในตำนานชิ้นนี้ตั้งอยู่ในโบสถ์ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ หรือ “โบสถ์พระแม่มารีแห่งพระหรรษทาน” ตั้งอยู่ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลี ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของโลก โดยโบสถ์แห่งนี้มีอายุมากกว่า 500 ปี และมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นคือลักษณะอาคารอิฐสีแดง


     ภาพอาหารค่ำมื้อสุดท้าย หรือ “The Last Supper” ภาพวาดชื่อดังระดับโลกซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่วาดโดยฝีมือ “เลโอนาร์โด ดาวินชี” จิตรกรเอกของโลกชาวอิตาลี อัจฉริยบุคคลที่ได้สร้างสรรค์งานศิลปะหลากหลายและตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งภาพอาหารมื้อสุดท้ายนั้นมีชื่อเสียงมากปรากฎในวรรณกรรมหลายชิ้น รวมถึงภาพยนตร์ดังอย่าง “รหัสลับดาวินชี”


     ดาวินชีได้วาดภาพนี้ให้แก่ดยุกลูโดวีโก สฟอร์ซา ผู้อุปถัมภ์ของเขา ซึ่งความสำคัญของภาพวาดอาหารค่ำมื้อสุดท้ายนั้นเกี่ยวข้องกับอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูและอัครทูต ก่อนที่พระองค์จะถูกนำไปตรึงกางเขน โดยภาพวาดแห่งนี้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ เนื่องจากวาดด้วยปูนเปียดบนผนังหรือที่เรียกว่าการวาดแบบเฟสโก และยังมีลักษณะสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน


en.wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: