Travel Update :

เยี่ยมชมสวนพระเก่าแก่ตั้งแต่โบราณกาล ที่วัดเซียงควน ประเทศลาว

เยี่ยมชมสวนพระเก่าแก่ตั้งแต่โบราณกาล ที่วัดเซียงควน ประเทศลาว

ณ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรานั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้นคือ “สวนพระ” หรือเป็นที่รู้จักในชื่อวัดเซียงควน เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเวียงจันทน์ โดยสวนพระแห่งนี้ตั้งอยู่ในทุ่งหญ้าใกล้กับริมแม่น้ำโขง ภายในวัดมีปรติมากกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นฮินดูและรูปปั้นพระพุทธรูปมากกว่า 200 รูป ตั้งอยู่เรียงรายเต็มสนามหญ้า รัฐบาลลาวได้ดำเนินเกินให้อุทยานพระพุทธรูปหรือสวนพระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ


     สวนแห่งนี้ก่อตั้งในปี พ.ศ.2501 โดยหลวงปู่ บุญเหลือ สุรีรีตน์ เป็นนักบวชชาวไทย ที่ศรัทธาในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ท่านยังมีความสนใจในศิลปะของฮินดูและพุทธเพราะได้รับอิทธิพลจากฤาษีในประเทศเวียดนาม ความหลงไหลของหลวงปู่และศรัทธาอันยิ่งใหญ่ทำให้ท่านได้สร้างประติมากรรมพระพุทธรูปจนกลายเป็น “ปูชนียสถานเทวาลัยอย่างมหึมา” หรือสวนพระในปัจจุบัน


     แต่เมื่อเกิดเหตุความไม่สงบในประเทศลาวทำให้หลวงปู่บุญเหลือจำเป็นต้องย้ายกลับมาอยู่ประเทศไทย แต่สวนพระก็ยังคงอยู่ที่ประเทศลาวและมีความสมบูรณ์สวยงาม กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจริมฝั่งโขงแม่น้ำซึ่งเป็นหัวใจของประเทศลาวเครดิต : en.wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: