Travel Update :

ภูเขาเอ๋อเหม่ย พุทธศาสนสถานแห่งขุนเขาที่สูงที่สุด ในประเทศจีน

ภูเขาเอ๋อเหม่ย พุทธศาสนสถานแห่งขุนเขาที่สูงที่สุด ในประเทศจีน

ภูเขาเอ๋อเหม่ย (Mount Emei) ภูเขาสูง ตั้งอยู่ในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นหนึ่งในสี่ของภูเขาที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ของจีน ภูเขาเอ๋อเหม่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของลุ่มน้ำเสฉวน ความสูงกว่า 3,099 เมตรเรียกได้ว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในบรรดาภูเขาที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาทั้งสี่แห่งของประเทศจีน


     ภูเขาเอ๋อเหม่ย ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองที่มีชื่อเดียวกัน คือเมือง Emeishan ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของจังหวัดเล่อซาน ซึ่งถูกยกให้เป็นพื้นที่มรดกโลกในปี 1996 กล่าวกันว่าภูเขาเอ๋อเหม่ย เป็นสถานที่แรกที่สร้างวัดขึ้นในประเทศจีน ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 1 ประกอบไปด้วยวัดวาอารามทางพุทธกว่าเจ็ดสิบหกแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับยอดเขา


     รูปแบบของวัดวาอารามบนภูเขาเอ๋อเหม่ย แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการปรับตัวของรูปแบบสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่วัดนั้นๆ ตั้งอยู่ ก่อให้เกิดเป็นความสวยงาม เช่นห้องโถงของวัด Baoguosi สร้างบนระเบียงในระดับต่างๆ ตามเนินเขา ในขณะที่วัดอื่นๆ ใช้โครงสร้างของคล้ายกับวัด Leiyinsi
เครดิต : en.wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: