Travel Update :

อาร์ค-อี แบม ป้อมปราการโบราณอันยิ่งใหญ่ มรดกโลกแห่งอิหร่าน

อาร์ค-อี แบม ป้อมปราการโบราณอันยิ่งใหญ่ มรดกโลกแห่งอิหร่าน

Arg-e Bam ,“อาร์ค-อี แบม” หรือ “ป้อมแบม” เป็นป้องปราการขนาดใหญ่ในรูปแบบอาคารอะโดบีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในเมืองแบม จังหวัดเคอร์แมน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอิหร่าน ปราการแห่งนี้ได้รับการจดทะเบียนโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกที่มีคุณค่าภายใต้คำสามคำ “แบม ภูมิทะศน์และวัฒนธรรม” ซึ้งปราการแห่งนี้เป็นโบราณสถานที่มีขนาดใหญ่จริงๆท่ามกลางสิ่ปลูกสร้าเล็กๆมากมาย


     ปราการแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งทางประวัติศาสตร์องเส้นทางสายไหม ย้อนกลับไปในสมัยจักรวรรดิอะคีเมนิดจักรวรรดิแรกของเปอร์เซียที่มีความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองได้เริ่มต้นยุคแห่งเปอร์เซีย ในศตวรรษที่ 17 มีการสร้างป้อมปราการขนาดใหญ่แห่งนี้และตั้งอยู่ในทำเลของเส้นทางสายไหมเส้นทางการค้าสำคัญระหว่างจีน,คาซคสถานและคัร์กีซสถาน โดยอาณาจักรแห่งนี้มีสินค้าส่งออกคือผ้าไหมและผ้าฝ้าย


     ป้อมแบมมีความยิ่งใหญ่ดุจปราสาทราชวังโดยล้อมรอบด้วยอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านหลายร้อยพลังคารเรือนจึงเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่และเป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์ แต่ในเดือนธันวาคมปีพ.ศ.2546 ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นทำให้ป้อมปราการบางส่วนถูกทำลาย หลังจากนั้นประธานาธิปดีอิหร่านจึงจัดให้ทะนุบำรุงและปรับปรุงป้อมแบมขึ้นมาใหม่เพื่อให้แข็งแรงกว่าเดิม


เครดิต : wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: