Travel Update :

สีสันอุโมงค์ทางรถไฟเก่าแก่ ที่กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคูลๆ ในแคนาดา

สีสันอุโมงค์ทางรถไฟเก่าแก่ ที่กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคูลๆ ในแคนาดา

อุโมงค์ทางรถไฟแรกของแคนนาดา สร้างเสร็จเมื่อปี 1860 ได้กลายมาเป็นสมบัติของเมือง Brockville ในปี 1983 จากนั้นมา อุโมงค์ทางรถไฟก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของแคตนาดา เรียกได้ว่าเป็นมรดกอุตสากรรมแห่งยุคก่อนการรวมกลุ่มของแคนนาดา ที่ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟู พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาใหม่ เพื่อการพักผ่อนและการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ


     อุโมงค์แห่งนี้มีความยาวกว่า 525 เมตร พื้นผิวคอนกรีตที่เรียบของอุโมงค์ และการใช้หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานที่ทันสมัยส่องแสงสว่าง ทำให้สามารถมองเห็นคุณลักษณะทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และธรณีวิทยาของอุโมงค์ได้อย่างดี นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบระบายอากาศภายในอุโมงค์ไว้อย่างดี


     อุโมงค์รถไฟแห่งแรกของแคนาดา ได้กลายมาเป็นสวนสาธารณะที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นให้มาเข้าชมได้มากกว่า 30,000 คนต่อปี และยังมีส่วรที่น่าสนใจอื่นๆ ของเมือง Brockville อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำ เช่น เกาะ Blockhouse ท่าเรือ Tunnel Bay พิพิธภัณฑ์ Brockville แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร King Street หรือจะเป็น พิพิธภัณฑ์ Fulford Place
เครดิต : brockvillerailwaytunnel.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: