Travel Update :

ห้องสมุดสาธารณะ แห่งมหานครนิวยอร์ก

ห้องสมุดสาธารณะ แห่งมหานครนิวยอร์ก

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งประวัติศาสตร์อันสำคัญในเมืองนิวยอร์กของโลก เป็นห้องสมุดสาธารณะที่บริหารโดยเอกชน และมีการจัดการอย่างอิสระ ไม่แสวงหาผลกำไรจากการดำเนินงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน


     ห้องสมุดแห่งนี้ยังมีสาขาที่ตั้งอยู่ในเมืองอื่นๆ เช่น แมนฮัตตัน, บรองซ์ และเกาะสเตเทน ซึ่งยังได้รับความร่วมมือกันจากพันธมิตร เช่น ห้องสมุดทางวิชาการและวิชาชีพต่างๆ ในเขตมหานครนิวยอร์ก ได้รับการพัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 19 จากการรวมกันของห้องสมุดรากหญ้าและห้องสมุดสังคม ได้สนับสนุนโดยชาวอมริกันผู้มั่งคั่งในยุคนั้น


     ชื่อห้องสมุดสาธารณะนิวยอร์ก ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงห้องสมุดที่เป็นสาขาหลัก อันเป็นที่จดจำได้ง่าย จากรูปปั้นรูปสิงโตที่มีชื่อว่า Patience และ Fortitude (ความอดทนและความแข็งแกร่ง) ซึ่งนั่งอยู่ทั้งสองข้างของทางเข้า สาขาหลักแห่งนี้ถูกประกาศให้เป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งชาติ ปีค.ศ.19665 และยังถูกบันทึกในสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งชาติ 1966 และกลายเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในมหานครนิวยอร์ก ในปี 1967

เครดิต : en.wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: