Travel Update :

วัดอูลูวาตู วัดริมทะเลในบาหลี

วัดอูลูวาตู วัดริมทะเลในบาหลี

วัดอูลูวาตู เป็นวัดศาสนาฮินดูแบบบาหลี ตั้งอยู่ที่อูลูวาตู ในบาหลีประเทศอินโดนีเซีย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากเป็นวัดที่อากาศดีมีวิวทะเลอันสวยงามและเป็นวัดที่เคารพสักการะของชาวอินโดนีเซียเป็นส่วนหนึ่งของวัด sad kahyangan ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์เทพเจ้าซังฮฺยังวีดีวาซา (Sanghyang Widi Wasa) และพระรุทรเป็นอีกพระนามหนึ่งของพระศิวะเชื่อว่าป็นเทพแห่งลมและพายุ วัดอูลูวาตูถูกสร้างตรงขอบหน้าผาที่ยื่นออกไปนอกทะเล ซึ่งจะมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่นี่ ผาหินนี้เป็นสถานที่บูชาเทวีแห่งสายน้ำ (Dewi Danu) ของศาสนาฮินดูแบบบาหลี แม้ว่าวัดแห่งนี้ได้ถูกอ้างว่าเพิ่งมีการสร้างขึ้นได้ไม่นานมานี้ แต่โครงสร้างและรูปแบบของวัดมีศิลปะมาจากชาวชวา เชื่อกันว่าช่วงศตวรรษที่ 11 ถูกสร้างขึ้นโดยพระชั้นผู้ใหญ่ชาวชวาชื่อ Empu Kuturan สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกสิ่งหนึ่งคือรูปปั้น Dang Hyang Nirartha ซึ่งมีท่านั่งแบบท่าดอกบัวหรือท่าขัดสมาธิซึ่งเป็นการทำสมาธิเพื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือที่เรียกกันว่า โมกษะ (Moksha)


     สิ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีที่วัดนี้คือ บรรดาลิงที่คอยก่อกวนและฉกฉวยทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้จะเป็นสิ่งที่พวกลิงเหล่านี้ชอบมาก นักวิทยาศาสตร์ต่างพากันวิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมพวกลิงลิงแสมพวกนี้ว่ทำไมพวกมันถึงชอบฉกของของนักท่องเที่ยว มีการเก็บข้อมูลเรื่องนี้ในเชิงวิชาการและก็สันนิษฐานได้ว่าพวกลิงแสมเหล่านี้มันเรียนรู้พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือการค้าขายจากมนุษย์ที่เป็นพวกพ่อค้านั่นเอง พวกมันก็ค่อยๆ เรียนรู้พฤติกรรมเหล่านี้และกลายเป็นนิสัยของพวกมัน


     การแสดงพื้นบ้านที่เป็นที่รู้จักของบาหลีคือ ระบำ เคจั๊ก (Kecak Dance) เพราะทุกวันจะมีการแสดงเพียงรอบเดียวนั้นคือก่อนพระอาทิตย์ตกตอน 6 โมงเย็นของทุกๆ วันตรงหน้าผาโดยด้านหลังจะเป็นวิวของพระอาทิตย์กำลังตกซึ่งสร้างความประทับใจและเป็นศิลปะพื้นบ้านที่งดงามยิ่งนักบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: