Travel Update :

Rhine Waterfall น้ำตกใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป ในสวิตเซอร์แลนด์

Rhine Waterfall น้ำตกใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป ในสวิตเซอร์แลนด์

น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปอีกด้วย น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณ High Rhine บริเวณเขตแดนของ Schaffhausen และ Zürich ระหว่างเขตรับผิดชอบของ Neuhausen am Rheinfall ใน Schaffhausen และเขตรับผิดชอบของ Laufen-Uhwiesen/Dachsen ใน Zürich บริเวณตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์


     น้ำตก Rhine เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปด้วยความกว้างกว่า 150 เมตร และความสูงอีกกว่า 23 เมตร ปริมาณน้ำไหลอยู๋ที่ประมาณ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในขณะที่ช่วงหน้าร้อน ค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำอยู่ที่ 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้เป็นน้ำตกที่ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายทวนน้ำขึ้นไปได้ยกเว้นปลาไหล


     กิจกรรมที่มีที่น้ำตกแห่งนี้ก็มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การผจญภัยไปตามเส้นทางลิฟต์ จากปราสาท Laufen สู่พื้นที่ที่ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของธรรมชาติได้อย่างไม่มีสิ้นสุด หรือจะเลือกนั่งเรือไปยังบริเวณน้ำตก Rhine ซึ่งมีน้ำตกอยู่ตรงกลางของแม่น้ำ และล่องต่อไปที่ชายแดนหรือออกไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า Rheinau ก็คุ้มค่าเช่นกัน


เครดิต : zuerich.com
en.wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: