Travel Update :

เมืองถ้ำแห่ง Maresha และ Bet Guvrin แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ดั้งเดิมของชาวอิสราเอล

เมืองถ้ำแห่ง Maresha และ Bet Guvrin แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ดั้งเดิมของชาวอิสราเอล

ที่ราบลุ่ม Shfela ในทางตอนใต้ของอิสราเอล บริเวณตีนเขา Judaean Mountain มีถ้ำหินปูนนิ่มๆ ขนาดใหญ่ ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนในท้องถิ่นในแถบนี้ ภายในมีรู้ที่ถูกสร้างไว้เป็นโพรงเหมือนกับรูในชีส มีถ้ำอยู่ภายในอีกกว่า 1,000 ถ้ำ เรียกได้ว่าเป็นเมืองเก่าของ Maresha และ Bet Guvrin เลยก็ว่าได้


     Maresha และ Bet Guvrin เป็นเมืองที่เป็นเส้นทางไปสู่ถนนแห่งการค้าซึ่งจะไปบรรจบที่ Mesopotamia และ Egypt ซึ่งถ้ำที่ถูกทิ้งร้างไว้นี้ เดิมเคยเป็นทั้งอ่างเก็บน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ แหล่งเก็บน้ำมัน ห้องอาบน้ำ คอกม้า รวมไปถึงสถานที่ทางศาสนาสถานที่ บริเวณรอบนอกของเมืองเป็นพื้นที่ฝังศพของหมู่บ้าน ปัจจุบันถ้ำแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของบริเวณนี้
เครดิต : amusingplanet.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: