Travel Update :

วิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี มหาวิหารใจกลางถนน ประเทศบัลแกเรีย

วิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี มหาวิหารใจกลางถนน ประเทศบัลแกเรีย

วิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (St. Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์ออร์โธดอกซ์ขอบชาวบัลแกเรียในเมืองโซเฟียเมืองหลวงของบัลแกเรีย สร้างขึ้นในรูปแบบสไตล์นีโอ-ไบแซนไทน์ ทำหน้าที่เป็นโบสถ์ของพระสังฆราชแห่งบัลแกเรีย นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในโบสถ์คริสต์ที่ใหญ่ที่สุด จึงทำให้วิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกีแห่งนี้ กลายเป็นสัญลักษณ์ ประจำเมืองโซเฟีย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมือง


     วิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี มีพื้นที่กว่า 3,170 ตารางเมตร สามาถบรรจุคนได้ทั้งหมดถึง 5,000 คน นับว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ออร์โธดอกซ์ทางตะวันออกที่ใหญ่ที่สุด และเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดอันดับสามของโลก ที่ตั้งอยู่ในภาคพื้นยุโรปตะวันออกเฉียงใต้


     ชื่อของวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกีได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 1924 และในปี 1955 ได้รับการประกาศให้เป็นอนุสาวรีย์ทางวัฒนธรรม ปัจจุบันวิหารแห่งนี้ได้จัดกิจกรรมทางศาสนามากมาย รวมทั้งยังเป็นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ที่ชั้นใต้ดินของโบสถ์ เป็นส่วนหนึ่งของ National Art Gallery ที่รวบรวมงานเกี่ยวกับออร์โธดอกซ์ในยุโรปเอาไว้มากมายเครดิต : en.wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: